1369741749_reb Всемирното Православие - СЕЙМЪТ В ЛИТВА ПРИЕ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ПРОЕКТА ЗА ЗАБРАНА НА АБОРТИТЕВъв вторник литовският Парламент прие на първо четене с два гласа повече проекта за забрана на абортите. За подготвения от Избирателната акция на поляците в Литва (ИАПЛ) проектозакон за живота в пренаталната (преди раждането – б.р.) фаза на първо четене гласуваха 46 членове на Сейма, против бяха 19, 25 депутати се въздържаха.

Предстои проектът да бъде разгледан от парламентарните комитети по правата на човека, по въпросите на здравето, правото и върховенството на закона. След това проектът трябва да бъде върнат за разглеждане на парламентарно заседание на есенната сесия.В съответствие с този проект, лекарят може да прекъсне бременността само в случай, че е заплашен животът или здравето на бременната жена или ако има обосновани подозрения, че бременността е възникнала в резултат на престъпно деяние. При наличие на изброените условия прекъсване на бременността ще се разрешава, ако от началото й са минали не повече от 12 седмици.

В Литва в момента прекъсване на бременността се разрешава, ако това стане до 12-та седмица, без допълнителни условия. Всяка година в Литва се правят около 10 000 аборта.

В Европейския съюз абортите са забранени в Малта, Ирландия и Полша. Останалите държави, в това число и Литва, не забраняват абортите, а само установяват предел на срока на бременността. Този срок варира от 10 до 18 седмици.