asp Всемирното Православие - ОТНОШЕНИЯТА НА АТОН С ГРЪЦКАТА ДЪРЖАВА ОТНОВО СЕ ИЗОСТРИХА

Отношенията на Атон с гръцката държава се изостриха отново във връзка болезнената тема за данъчното облагане на манастирското имущество извън пределите на Света Гора, съобщава Седмица.ru.

Преди няколко месеца на Атон дори се чуха предложения да се огласи, че атинското правителство подлага Света Гора на гонения, и да се отправи предупреждение, че ако проблемът не бъде решен удовлетворително, Атон ще се обърне за помощ към други православни държави – Русия, Сърбия, България и пр.

В приета на извънредно заседание на игумените и представителите на 20-те манастири декларация миналата седмица, монасите твърдо настояват недвижимото имущество на атонските манастири да бъде освободено от данъци. В Карея са убедени, че данъчното облагане на манастирската собственост противоречи на Конституцията на страната и привилегиите на Света Гора, зачитани векове наред – дори под владичеството на друговерци.

Показателно е, че в декларацията отсъства благодарност към гръцкото правителство по повод неотдавнашния пожар – докато например на Сърбия, която изпрати на Атон пожарникари и специална техника, монасите изказват благодарност.

От Атон потвърждават, че доходите от манастирските недвижими имоти едва стигат за приема на хилядите поклонници, които по традиция не плащат нищо за престоя и прехраната си. В същото време няма точен списък и пазарна оценка на имуществото на атонските манастири извън границите на монашеската република: с отчета му никой досега не се е занимавал. През последните години, във връзка с тежката икономическа криза държавата настоява Атон да предостави опис на имуществото си извън пределите на Света Гора.

Другата седмица Атон трябва да бъде посетен от гръцкия заместник-министър на икономиката и, в частност – да бъде обсъдена тази спорна тема.

23 август, 2012 г.