160021.p Всемирното Православие - СВ. СИНОД НА ГРЪЦКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЩЕ ОБСЪДИ АКТУАЛНИ ЦЪРКОВНИ ПРОБЛЕМИ Както съобщава агенция Ромфеа, от 25 до 27 февруари ще се състои поредното заседание на Св. Синод на Гръцката православна църква, на което се предполага, че ще бъдат внесени за обсъждане редица въпроси, засягащи икономическите проблеми в работата на църковните учреждения.

 

В частност, един от докладите на заседанието ще бъде посветен на търсенето на възможности за използване на църковното имущество от благотворителните учреждения на Църквата. Едновременно с това ще бъде обсъдена църковната образователна програма, въпросът за образуването на нови митрополии и попълването на овдовелите катедри.