pr_bogor Всемирното Православие - ЧУДОТВОРНО ЗАСНЕМАНЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА НА АТОН

Всяка година на 3-ти септември монасите от манастира "Св. Пантелеймон"  на Света Гора Атон имат личен празник - те отбеляват празника  на Светлоизписания (от гръцки - заснет, фотографиран) образ на Пресвета Богородица. Чудото е описано в  хрониките на атонската обидел и е засвидетелствано през 1903 г. Същата година монасите от манастира започнали всяка седмица да раздават милостиня на нуждаещите се. Но тяхното дело предизвикало недоволство и в навечерието на празника  Свето Преображение Христово, те получили  писмо от Свещения Кинот на Св. Гора, което изисвало от игумена на манастира да отмени раздаването и да намери по-приемлива форма на милостиня. 

 

След седмица, на 3-ти септември 1903 г. йеромонах Гавриил обявил, че последно ще бъде раздаван хляб от манастира и решил за спомен да направи снимка. Огромно било учудването на монасите, които след проявяването на снимката видяли Пресвета Богородица,  смирено приемаща хляб, заедно с останалите нуждаещи се.  Снимката станала повод монасите да си спомнят твърденията на монах Себастиян , че "един пустинник видял няколко пъти жена при раздаването на хлябовете".

Така по волята  на Божията Майка в обителта продължили да се грижат за бедните монаси като устройвали трапези и предлагали от всички храни, които имали.

Пресвета Богородица нерядко се явява на Атон, скривайки своята слава. И в този случай тя е благоволила да се яви пред нас като бедна жена и е приела от стареца монах милостиня, за да укрепи бедните монаси и да подкрепи добрата традиция на манастира. Но също, чрез  своето изображение Царицата небесна е потвърдила своя обет към монасите на Атон и в същото време е пожелала да укрепи вярата на всички, уповаващи се в нейното молитвено застъпничество пред Бога, а  и на онези, които се съмняват в нейната помощ (за всички пострадали от атеизма хора, снимката се явява доказателство за съществуването на неземен, духовен свят).

Кой е изобразен на снимката?

На снимката милостинята раздава портарят (респ. монах, който стои при портата ) о. Алипий.  

А не са ли можели монасите да се объркат  - да сбъркат Божията майка с бързо преминаващ сиромах?

Не, по свидетелството на присъстващите, о. Гавриил прави снимката още в самото начало на раздаване на милостинята, първият от сиромасите тепърва приближава  към о. Алипий.

Празникът в чест на Светоизписания образ на Пресвета Богородица е установен през 2003 г. от Събора на старците на манастира, с благословението на архимандрит Йеремия на 100-годишнината от богослужебното увековечаване на паметта на това велико събитие.  Тогава  е създадено и иконописно изображение на оригинала  за богослужебни цели, едно от които е поставено при входа на обителта.

 

 

Тропарь:

Пречистому Лику Твоему покланяемся, Благая, просяще предстательства о нас, Мати Божия, Волею бо благоволила еси явитися среди братии, да избавиши от печали, ихже собрала еси. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполняеши всех, Пречистая Дево, вверяющих себе Покрову Твоему.

Кондак:
Неизреченного и благосердаго Твоего к человеком смотрения, Чистейшая Херувим и Славнейшая без сравнения серафим. И Образ Твой Светоявленный, и самоизображенный, свидетелество явися Твоего неизреченныя любве и милосердия, почитаем той лобызающе.

 

 

 pr_bogor Всемирното Православие - ЧУДОТВОРНО ЗАСНЕМАНЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА НА АТОН

 

Agiou_Panteleimonos_monastery_2 Всемирното Православие - ЧУДОТВОРНО ЗАСНЕМАНЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА НА АТОН  

18 Всемирното Православие - ЧУДОТВОРНО ЗАСНЕМАНЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА НА АТОН  

 

 Източници снимки:   http://www.orskeparh.ru/

 http://cyrillitsa.ru; ru.wikipedia.org