Полската Православна Църква е създадена е през 1948 г.

Историческа справка

Християнството идва в пределите на днешна Полша от югозапад от Моравското княжество, от запад – от Германия и от изток – от Киевска Рус.

През 966 г. в Гнездно приема кръщение полският княз Мешко (Мечислав) I, след когото се кръщава масово и неговият народ. От X век върху част от Полша се разпростира Владимиро-Волинска епархия на Киевска митрополия на Константинополската църква, от която през XI-XII век е отделена Перемишълска, а през XIII век – Холмска епархия.

С отпадането на Римската църква от Православието в западната част на страната започва да се разпространява римокатолицизмът. След като през 1385 г. княз Ягайло обявява своя избор в полза на римокатолицизма, мнозина го следват и Православието престава да бъде преобладаващата вяра в Полско-литовската държава.

През вековете могъщество на Полско-литовската Жечпосполита (съществува между 1569 и 1795 г.) нейните крале радеят за насаждане на римокатолицизма в тяхната държава и Православието продължава да бъде стеснявано. На Бресткия събор през 1596 г. някогашните православни архиереи на полско-литовските земи начело с Киевския митрополит Михаил (Рогоза) приемат унията. До 1632 г. Православието се оказва извън закона, вярващите са подложени на тежко гонение и мнозина приемат унията. След това Киевският митрополит св. Петър (Могила) провежда редица реформи, които, с цената на сближаване с римокатолическите образци, утвърждават Православието като търпима вяра в Жечпосполита. Но през следващите векове под натиска на държавата и на римокатолическия клир продължава преминаването на православните християни към униатите.

Заедно с подчиняването на Киевския престол, от края на XVII в. православните християни в Полша са вече под омофора на Московския патриарх. Едновременно с това през XVIII в. продължава поглъщането на Жечпосполита от съседните й държави и към края на столетието голяма част, под името Полско царство, влиза в състава на Руската империя. В тези земи Православието се превръща от подтискана вяра на малцинството в господстваща, което обуславя масовото преминаване на униатите в Православието през следващия век.

От 1785 г. за обгрижване на православните в Полша е учредено Переяславското наместничество (коадюторство), а от 1793 г. го замества Минска епархия. От 1799 г. полските земи влизат във Волинска епархия. През 1840 г. специално за Полско царство е образувана Варшавска епархия, а от 1905 г. съществува и отделна Холмска катедра.

Във връзка с провъзгласяването на независимостта на Полша (1918 г.) с указ на Московския и на цяла Русия патриарх св. Тихон през 1921 г. на Православната църква в Полша е дадена „широка поместна автономия“. В средата на юни 1922 г. под натиска на полското правителство Варшавският митрополит Георги (Ярошевски) предприема стъпки за създаване на автокефална Полска православна църква. Вместо към свещеноначалието в Москва е взето решение да се обърнат към Константинопол и на 13 ноември 1924 г. в Константинопол патриарх Григорий VII подписва Томос № 4588 за създаване на автокефална Православна църква в Полша. Тази автокефалия не е призната от Московската патриаршия, но Руската задгранична православна църква я приема. През 20-те и 30-те години на XX в. в рамките на политиката за полонизация и покатоличване в Полша са разрушени или конфискувани повече от половината православни храмове, във Варшава е съборена катедралата „Св. Александър Невски“ (там сега се намира Паметникът на незнайния воин).

В първите години на Втората световна война източните граници на Полша, установени между двете световни войни, преминават към СССР и са извадени от състава на Полската православна църква, намираща се все още в разкол с Московската патриаршия. След това, в хода на Великата Отечествена война привържениците на автокефалията в Украйна оправдават разколническата си дейност чрез номинално подчинение на Варшавския митрополит Дионисий (Валедински).

В резутат на войната Полша се оказва в съветската сфера на влияние и влиза в социалистическия лагер. В условията на студената война вместо предишните връзки с Константинополската започват да се градят връзки с Московската патриаршия. През юни 1948 г. делегация начело с Бялистокския архиепископ Тимотей (Шрьотер) се обръща към Руската църква с молба да ходатайства за даване на автокефалия на Полската църква и на 22 юни същата година е подписан съответният акт.

След падането на комунистическия решим в Полша, Полската православна църква получава възможност да разшири благотворителната и социалната си дейност.

Епархии

Понастоящем Полската православна църква има 6 епархии на територията на Полша:

 • Варшавска;
 • Бялистокска;
 • Лодзинска;
 • Перемишлска;
 • Вроцлавска;
 • Люблинска.

Освен в Полша, Полската православна църква има две епархии и в Бразилия: Рио-де-Жанейро и Ресифи.

Особен статут притежава Православният ординариат на Полскатаправославна църкваъзглавявана понастоящем от Семятичския епископ Георги - Върховен православен ординарий на Православната епископия Войска Полска).

Предстоятели

Георги Ярошевски((15 септември 1921 г.) 12 февруари 1922 г. - 8 февруари 1923 г.)

Дионисий Валедински(8 февруари - 27 февруари 1923 г.)

Дионисий Валедински(27 февруари 1923 г. - 6/17 април 1948 г.)

Серафим (Ляде) (23 декeмври 1939 г. - 24 септември 1940 г.)

Тимотей (Шрьотер) (1945 г.)

Тимотей (Шрьотер), 2-ри път (6/17 април 1948 - 7 юли 1951 г.)

Макарий (Оксиюк)(7 юли 1951 (8 юли 1951 г.) - 2 март 1961 г.) след 8 декември 1959 г. е на лечение

Тимотей (Шрьотер), 3-ти път (8 декември 1959 - 5 май 1961 г.) Тимотей (Шрьотер) (5 май 1961 - 20 май 1962 г.)

Георги (Коренистов) (20/24 май 1962 - 26 май 1965 г.)

Стефан (Рудик) (26 май 1965 - 26 март 1969 г.)

Георги (Коренистов) (26 март 1969 - 24 януари 1970 г.)

Василий (Дорошкевич) (24 януари 1970 г.) (1 март 1970) - 11 февруари 1998 г.)

Сава Грицуняк (от 12 май 1998 г. (31 май 1998 г.))

Статистика

 • 1931 г. - По данни от последното преброяване в предвоенна Полша: православно вярващите са 3762484 души, т.е. 11,8% от населението на страната (от тях 40% са украинци/руснаци; 24% - белоруси; 12% - поляци; 3% - руснаци)
 • 1939 г. в Полша има 4220000 православни християни
 • Преди края на Втората световна война има повече от 4 млн. православно вярващи, 5 епархии, 10 архиереи, 1579 енории, 1725 свещеници, 1579 църковни певции, 1947 параклиси, 1965 гробища
 • 1945 г. (след установяването на новите граници и обмена на населението) - около 450000 православно вярващи, 2 епархии, 3 архиереи, 169 енории, 190 свещеници, 169 църковни певци, 223 параклиси, 234 гробища
 • 1951 г. - 160 свещенослужители
 • 1953 г. - 138 свещенослужители
 • 1970 г. - 195 свещенослужители, 215 енории, 300 осветени помещения
 • 1980 г. - По официални данни на държавната статистика: 292 свещенослужители, 231 енории, 300 осветени помещения. Според емигрантското изданиеOrthodox Monitor: регистрираните православно вярващиса 580000 души, свещенослужителите са290, енориите233, 301 - осветените помещения, в страната има 2 православни манастираъжки и девически), 19 монаси и 15 монахини
 • 1981 г.– 550 000 православно вярващи
 • 1986 г. - 850 000православни християни
 • 1989 г. - около 950 000 - 1 милионправославно вярващи
 • 1999 г. – 570 000 православни
 • 2006 г.- 600 000православни; 380 свещенослужители; 240 енории; 8 манастири (5 мъжки и 3 девически)
 • 2012 г. - около 500 000 православно вярващи 237 енории (226 в Полша, 11 зад граница); около 420 свещенослужители; 13 манастира (11 в Полша, 2 в Бразилия) /според други данни: 600 000 православни християни; около 100 монаси
 • Манастири
 • Най-известни са:
 • Ставропигиалният мъжки манастир „Св. Онуфрий“ в Яблечно;
 • Супрасълският мъжки манастир „Св. Благовещение“;
 • Девическият манастир „Св. св. Марта и Мария“ напланината Грабарка.

Учебни заведения

 • Варшавска християнска богословска академия
 • Катедра по православно богословиекъм Бялистокския университет
 • Варшавска духовна семинария
 • Иконописна школа
 • Псаломско-диригентска школа

Социална и благотворителна дейност

В Полската православна църква действа Православен благотворителен център „Елеос“, основан от митрополит Сава през 1996 г. с цел по-ефективно организиране на помощта за нуждаещите се. Социалната дейност на Полската православна църква включва още издръжка на милосърдно сестринство, домове за закрила и служби за подпомагане на бездомни .

Разпространена практика в Полската църква е създаването на братства, действащи както в отделните енории, така и в цялата Църква. Най-значими от тях са:

 • Братство на православната младеж (от 1980 г.)
 • Братство „Св. св. Кирил и Методий“ (от 1989 г., занимава се главно с просветителска дейност)
 • Братство „Св. Николай“ (от 1995 г., занимава се главно с поклонническа и благотворителна дейност)

Още факти:

Полска православна църква е автокефална поместна Църква.

Канонична територия: Полша (мнозинството вярващи живеят в източните части на страната); с "диаспора" в Бразилия.

Богослужебен език: църковнославянски (основен); полски (по изключение в някои енории); португалски (в Бразилия).

 • Календар: Юлиански
 • Предстоятел: Негово Високопреосвещенство Сава митрополит Варшавски и на цяла Полша
 • Място в диптиха: 13 (Рус.) или 12 (Конст.)
 • Състав(данни от 2012 г.):11 архиереи; 8 епархии; около 420 свещенослужители; 237 енории (226 в Полша, 11 в чужбина); 13 манастира (11 в Полша, 2 в чужбина); 3 висши духовниучилища; около 500-600 хиляди православни християни
 • Координати на Полската православна църква:
 • Седалище: Варшава
 • Адрес: Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa - Poland
 • Телефон:
 • Факс:
 • Web-сайт:
 • Катедрален храм: „Св. Мария Магдалина“ (към него е резиденцията на предстоятеля)

Предстоятелят на Полската православна църква, митрополитът на Варшава и на цяла Полша Сава Грицуняк) е роден на 15 април 1938 г. в Снятичe (Śniatycze) (Полша). Светското му име е Михаил

През 1957 г. завършва Варшавската Православна духовна семинария, а през 1961 г. – Варшавската Християнска богословска академия със степен магистър по богословие.

В периода от 1961 до 1979 г. преподава във Варшавската Православна духовна семинария. През 1974 г. става неин ректор. От 1962 г. до настояще време е преподавател в Християнската богословска академия във Варшава.

През 1964 г. е ръкоположен в сан дякон.

През 1966 г. в Богословския факултет на Сръбската православна църква в Белград получава степен доктор по богословие. На 6 февруари същата година в сръбския манастир Раковица приема монашески постриг с името Сава в чест на св. Сава I Сръбски (+1236 г.), а на следващия ден, 7 февруари, е ръкоположен за йеромонах.

От 1966 до 1970 г. заема длъжността директор на канцеларията на митрополита на Варшава и на цяла Полша.

През 1970 г. е възведен в сан архимандрит и става игумен на Яблочинския манастир „Св. Онуфрий“.

От 1974 до 1979 г. заема длъжността ректор на Висшата Православна духовна семинария, разположена в този манастир.

През 1978 г. защитава дисертация и получава степен доктор по православно догматическо богословие. Присвоено му е званието доцент и е назначен за завеждащ катедрата по догматично и нравствено богословие и завеждащ православния отдел на Християнската богословска академия.

На 25 ноември 1979 г. е получава епископска хиротония и е назначен на Лодзинско-Познанската катедра.

На 31 юли 1981 г. е прехвърлен на Белостокско-Гданската катедра.

От 1984 до 1990 г. е ректор на Християнската богословска академия.

На 18 април 1987 г. е възведен в сан архиепископ.

На 12 ноември 1990 г. му е присъдено званието професор по богословие.

През 1994 г. министърът на отбраната на Полша назначава архиепископ Сава за глава на Православния Ординариат на полската войска (до 1998 г.), а през 1996 г. получава званието бригаден генерал (генерал-лейтенант).

През януари 1998 г. във връзка със заболяването на Негово Високопреосвещенство митрополит Василий, Съборът на епископите на Полската автокефална Православна църква възложил на архиепископ Сава задължението да бъде местоблюстител на митрополитския трон.

На 12 май 1998 г. на заседание във Варшава при тайно гласуване Съборът на епископите на Полската автокефална Православна църква единодушно избира архиепископ Сава за Митрополит на Варшава и на цяла Полша. 60-годишният архиепископ Сава заема престола след смъртта на митропит Василий (+11 февруари 1998 г.).

На 31 май 1998 г. във Варшавския катедрален храм „Св. Мария Магдалина“ се провежда интронизацията на новия предстоятел на Полската автокефална православна църква, Негово Високопреосвещенство митрополита на Варшава и на цяла Полша Сава.

От 5 март 1999 г. е завеждащ на новосъздадената Катедра по Православно богословие в Университета в Бялосток.

Резиденцията на Предстоятеля на Полската православна църква се намира във Варшава.

Награди

Църковни

 • орден на Руската православна църква „Слава и чест“ (Славы и чести) 1-ва степeн (от Московския и на цяла Русия патриарх Кирил за трудовете му за благото на светата Църква и по повод 1025-годишнината от Покръстването на Русия, 25 юли 2013 г.)

Светски

 • орден "Ярослав Мъдри" 1-ва степен (2013, Украйна, в чест на 1025-годишнина от Покръстването на Русия)

http://drevo-info.ru/articles/12917.html

http://www.patriarchia.ru/db/text/134509.html