220955.p Всемирното Православие - В ГЪРЦИЯ СЕ ПРОВЕДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ОПАСНОСТИТЕ ОТ ЙОГА (2)На 14 ноември по инициатива на Фондацията за светоотечески изследвания и Кифисийската митрополия на Еладската православна църква, при препълнена зала, се проведе конференция на тема: «Йога? Не, благодаря».


В своя доклад митрополитът на Кифисия, Маруси и Оропос - Кирил нарече духовната суша в Западна Европа основна причина за разпространението на йога и индуистските духовни практики. По думите на владиката, «духовната жажда на народите на Запад е плод на лишените от благодат папизъм и протестантизъм». Митрополитът отбеляза бързото разпространение на йога, включването й в сферата на официалната медицина и образованието, учредяването от Организацията на обединените нации (ООН) на международен ден, посветен на йога. В тези условия информирането на хората за опасностите от източните практики се превръща в първостепенна задача.

Участниците в конференцията отбелязаха, че йога, като съставна част от индуистската религиозност, има собствено учение за Бога, света и човека – което по своята същност е напълно противоположно на Православното вероучение.

Основен метод на гуру, учили се на Запад, както и на съвременните «учители» - е последователното изопачаване на съдържанието на близки за нас термини и понятия: молитва, философия, съзнание, Бог. Не трябва да се забравя, че в йога се използват мантри, обърнати към «божествата» в индуистския пантеон.

Участниците в конференцията отбелязаха, че днес се правят опити за заблуждаване на хората, представяйки йога като физическо упражнение, наука, философия, метод за самопознание и релаксация, които уж били лишени от религиозно съдържания. Всичко това са не друго, а маски на йога, под които се скрива истинското й съдържание. Тя продължава да бъде религиозна практика, чието истинско съдържание се укрива поради прозелетистки и пропагандни цели.

Още по темата вж. в рубриката Православие и инославие: Будизъм