223162.p Всемирното Православие - ИЗЯВЛЕНИЕ НА СВ. СИНОД НА ЕЛАДСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА СРЕЩУ СУРОГАТИТЕ НА СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ (2))Както предаде Ромфеа, на 9 декември 2015 г. Св. Синод на Еладската православна църква реагира със специално заявление по повод плановете на гръцкото правителство да разпространи действието  на закона «за свободно съжителство» върху еднополовите двойки.

Св. Синод подчерта, че неизменно остава на позицията си, изразена във възванието „Семейството и съвременното общество“ от 17 октомври 2013 г:

«Възникващите в съвременната реалност «алтернативни видове семейства» само доказват факта на осветскотяването и дехристиянизацията в съвременните западни общества и народи, имащи при това богато християнско минало. Жизнено необходимо е днес да се запази и осигури по-нататъшното съществуване на свещения брачен съюз, справедливо наричан «малка Църква».

Животът в духа на материализма и нихилизма, оскъдяването на нравите и истинската любов, новата ситуация във финансовата сфера и на пазара на труда, променящите се роли, в съчетание с други фактори доведоха до изопачаване и и омаловажаване на семейната институция. Изглежда, че за мнозина наши сънародници семейството като тайнство и връзката му с Христос и Църквата са отслабнали или дори въобще не съществуват. В тази условия са се появили такива видове организации на семейния живот, които в светлината на християнското учение трябва да се разглеждат като отклонение, а според съвременните светски представи се приемат като алтернативни видове на семейството. Това са – бракът без венчание, непълното семейство, свободното съжителство и така нареченият еднополов брак…

В случая с узаконеното от държавата свободно съжителство, на практика става дума за дълбоко богословско и социално изопачаване на понятието за семейство, което вече не се разглежда като «малка Църква», а като просто съжителство един с друг».

В заявлението на Св. Синод се подчертава, че в основата на неприемането от Църквата на новите алтернативни «семейни» форми стои уважението към ценността на човешката личност, залегнала в основата на православното богословие и съставяща основополагаща ценност в гръцката Конституция: «Уважението към ценността на човешката личност предполага отхвърляне на каквито и да било сурогати на семейния живот».