232085.p Всемирното Православие - КОНИЦКИ МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ: „ВСЕПРАВОСЛАВНИЯТ СЪБОР ТРЯБВА ДА ОСЪДИ УНИАТСТВОТО“ (2)Изявление за Всеправославния събор направи един от най-авторитетните йерарси на Еладската църква от по-старото поколение - Коницки и Погонианински митрополит АндрейЕто част от основните положения в изложението му:

Главното изискване към участниците във Всеправославния събор е да се запази единството на Православието и да се покаже, че нашата Църква е Една, Света и Апостолска. Нашата Църква е била основана от Христос и е изградена върху учението на апостолите, светите отци, Вселенските събори, тя пази непроменени Вярата и Преданието.

 

Бих искал на Събора да бъде осъдена практиката на униатството - този папски метод, въвеждащ православните в заблуждение… Унията е система от лъжи и коварства. Тя причини огромна вреда в Украйна и Средния Изток.

Бих искал като еретически учения да бъдат охарактеризираните действително са такива) папизмът, протестантизмът, англиканството, монофизитството и икуменизмът (който съвременният сръбски светец Иустин Попович е нарекъл всеерес).

Братя мои, ще се молим Светия Дух да просвети участниците в събора, така че за пореден път да бъде провъзгласен Синодикът на Православието: „Тази вяра е апостолска, тази вяра е отеческа, тази вяра е православна, тази вяра вселената утвърди! На защитниците на Православието, на благочестивите царе, на светейшите патриарси, архиереи, учители, мъченици и изповедници- вечна памет”. Нека това да прозвучи на събора и ние ще въздадем хвала на Бога. Амин“.