315px-Christ_the_Savior_Cathedral_Moscow Всемирното Православие - СВЕТИЯТ СИНОД НА РУСКАТА ПРАВОСЛАВНИ ЦЪРКВА ПРЕДЛАГА СВИКВАНЕТО НА СПЕШНО ВСЕПРАВОСЛАВНО ПРЕДСЪБОРНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛАТА СИТУАЦИЯ ОКОЛО СЪБОРА  (2)На 3.06.2016 г. Светият синод на Руската православна църква е провел заседание, в което са били отчетени „сериозни проблеми, изискващи неотложни общоправославни действия”. Като причини за тях са били посочени:

 - решението на Българската православна църква да не участва в насрочения този месец всеправославен събор;

- отсъствието на предварителен консесус по проекта на регламента на Събора и документа „Тайнството на брака и препятствията към него”;

 - В постановлението се декларира, че Синодът е утвърдил поправките в документа Oтношението на Православната църква с останалия православен свят” и „Mисията на Православната църква в съвременния свят”, които все още за широката църковна общественост са неизвестни. В Постановлението се твърди, че поправките са направени според позициите на архиереи, клирици, монаси и миряни, по решенията на Синодите на Българската, Грузинската, Сръбската и Еладската православна църква, а също и на Свещения Кинотис на Света Гора Атон;

Членовете на Светия синод на РПЦ достигат до извода, че се налагат „неотложни общоправославни действия” в оставащите две седмици до Събора.

Светият синод на РПЦ отчита, че неучастието в Събора дори на една църква се превръща в непреодолимо препятствие за провеждането му, което следва от приетите вече документи по регламента на организацията.

Като изход от ситуацията, Светият синод на РПЦ предлага свикването на спешно Всеправославно предсъборно заседание за разглеждане на ситуацията и на предложените по документите поправки, с цел постигане на съгласувани предложения.

От изявлението проличава, че Българската православна църква не облужва външни църковни интереси, както ни внушаваха някои медии, а има собствена политика и аргументи, базиращи се на грижата за Светото православие и за съхраняване на Православната вяра в днешната действителност.  

Информацията за тематиката на заседанието от http://www.patriarchia.ru