На 22 декември 2016 г. в Грузинската Патриаршия се състоя поредното заседание на Св. Синод на Грузинската православна църква под председателството на Католикос-Патриарха на цяла Грузия Илия II, със секретар Зугдидски и Цаишски митрополит Герасим (Шарашенидзе).

Католикос-Патриархът на цяла Грузия приветства членовете на Светия Синод и ги запозна с въпросите, поставени за обсъждане.

На заседанието на Св. Синод бяха разгледани следните теми:

По повод документите приети на остров Крит говори Горийски и Атенски митрополит Андриа (Гвазава). Той отбеляза: "Както е известно, от 17 до 26 юни на остров Крит се проведе събор, в чиято работа взеха участие представители на десет поместни Православни Църкви.

Подготовката за подобен събор продължи десетилетия и неговото провеждане е важно събитие в живота на Православната Църква.

От самото начало подготовката на събора беше оглавена от Вселенската Патриаршия, а към процеса бяха включени всички официални Църкви. В предсъборните работни срещи от 1961 година участваха и делегати на Грузинската Патриаршия.

Разбира се, приносът на духовенството от по-старото поколение в продължение на десетилетия е неоценим.

Както беше отбелязано и по-рано, сериозни препятствия на последния етап от подготовката за събора не позволиха на няколко поместни Църкви да вземат участие в работата на Критския събор, вследствие на което ние отново изразяваме своето огорчение, но и в настояще време смятаме, че беше задължително да се проучат и разгледат въпросите, поставени от всички Църкви, което не беше осъществено.

Във връзка с посочената тема Светият Синод постанови:

Тъй като в работата на Критския събор не взеха участие представители на четири поместни православни Църкви, той не може да бъде наречен всеобщ, всеправославен събор;

По време на подготовката и провеждането на Критския събор беше нарушен установеният и признат от Православните Църкви принцип на консенсуса, предполагащ всеобщо съгласие при обсъждане на въпросите и единодушно приемане на решенията.

Ето защо постановленията на Критския събор не могат да бъдат задължителни за Грузинската православна църква.

В утвърдените на Критския събор документи по същество не бяха отразени представените от Църквите основателни забележки.

Следователно е необходимо по-нататъшното им преработване и коригиране. Не е изключено в някои случаи да бъдат създадени и нови документи.

А за това е нужно преведените и изпратени от секретариата на Критския събор текстове да станат достъпни за духовенството на Грузинската Църква, богословите и вярващите миряни и като се вземат предвид основателните им забележки, на документите да бъде придаден съответният догматически и каноничен облик на Православната Църква. 

Състоялото се в периода 17-26 юни на остров Крит събрание може да се счита за значителен етап в провеждането на Велик и Свят Всеправославен събор, който трябва да съдейства да се приемат решения на основание на общото православно единно съборно и апостолско учение.