267774.b Всемирното Православие - В УКРАЙНА ПРЕДСТАВИХА ИКОНА НА ИИСУС ХРИСТОС, САМООБНОВИЛА СЕ ПО ЧУДЕСЕН НАЧИНИконата, самообновила се по време на престоя си във фондохранилище в гр. Уман (Украйна), влезе в постоянната експозиция за иконопис и църковни атрибути „Тайнственият свят на православната икона“ в Уманския краеведчески музей. Изложбата беше открита миналата седмица, съобщава украинският сайт на Фома.

Иконата Спасителят в тъмницата“ (или Женихът на Църквата“) от каноничната серия „Страдания Христови“ зае главно място в изложбата.

 

Иконата била нарисувана от неизвестен художник върху желязо около началото на XIX в. и се смята за копие на по-древна икона. Образът бил предаден в музея от секретаря на Уманския районен изпълнителен комитет на 11 февруари 1972 г. при закриването на храма в с. Бабанка, Черкаска област. В момента на предаването той бил в неудовлетворително състояние: железната дъска била започнала да ръждясва от двете страни, боята на много места била на малки издутини и толкова потъмняла, че било трудно да се види сюжетът, още повече детайлите на рисунката.

Отчитайки състоянието и вида на иконата, тя не била включена в списъка за предаване в една от открилите се през 90-те години на XX век църкви в Уман.

Промените в иконата били забелязани най-напред през юли 2008 г. Изображението станало по-ярко. Създавало се впечатление, че сякаш някакво мазно смолисто вещество се стича по иконата, оставяйки след себе си по-ясно изображение. По време на наблюденията научните сътрудници на музея забелязали, че отначало ярко се откроили ликът и нимбът около главата на Иисус Христос, гърдите, багреницата (плащаницата) и бамбуковата тръст в ръката на Спасителя. По-късно изпъкнали други части на изображението, по-специално бялото на очите, елементи от църковни букви и дори листата върху тръстта.

Това, че иконата се обновява, признал след оглед свещеник от Украинската православна църква. Той отбелязал, че фактите на обновяване на икони в домовете на вярващи православни християни и в православните храмове не са редки, но случаите на обновление на икони в местата, където не се принасят молитви, са уникално явление.

Изкуствоведите на музея работят върху възсъздаването на историята на иконата и наблюдават процеса на обновяване на лика, който продължава.