b62e7c1b520c83fd166b0a9e4b5e4e72 Всемирното Православие - В ИЗРАЕЛ ОТКРИХА ВОДОЕМА, В КОЙТО СВ. АПОСТОЛ ФИЛИП КРЪСТИЛ ВЕЛМОЖАТА ЕВНУХАрхеолозите предполагат, че във водоема, разположен в древнохристиянското селище Ейн Хания Парк близо до Йерусалим, свети апостол Филип е кръстил велможата евнух. Събитието е описано в Деяния на св. Апостоли (8:26-39), съобщава «Седмица».


И
зкуственият водоем е един от няколкото, построени през епохата на Византийската империя, приблизително през IV–VI век от нашата ера. «Откриването на големия водоем от византийската епоха е най-значителният етап и откритие по време на нашата работа», – казва Ирина Зилбербод (Irina Zilberbod), ръководител на разкопките към Израелската служба за артефакти.


Учен
ите разказват, че басейнът бил построен в самия център на обширен архитектурен комплекс в подножието на храм, който някога се е издигал тук. Заобиколен е от открита колонада с изходи към жилищни постройки.

«Н
якои християнски учени и преди са определяли басейна Ейн Хания като място за кръщението на велможата етиопски евнух - казва д-р Ювал Барух (Yuval Baruch). – Кръщението на този велможа евнух от св. Филип било едно от ключовите събития в разпространението на християнството по тези земи, което вдъхновявало много поколения иконописци и художници. Мнозина учени и богослови винаги са се опитвали да установят точното място, където това се е случило».