373056.p Всемирното Православие - МЕЖДУНАРОДНА АНКЕТА ЗА СМИСЪЛА НА ЖИВОТА (2)За всички възрастови групи семейството като смисъл на живота е лидер в класацията. Младите хора на възраст от 18 до 29 години поставят на второ място приятелите. В диапазона 30 – 64-годишни веднага след семейството се нарежда по приоритет работата. След 65-годишна възраст най-много са поставилите на второ място доброто финансово състояние. 

Единствено при по-възрастното поколение здравето е класирано в първата тройка на житейските ценности.

На първо място повечето от анкетираните са посочили като най-важни в живота семейството и децата. Следва грижата за близките (38 % от запитаните). Професията и кариерата са приоритет за 25 % от участниците в изследването. Едва 19 %, тоест по-малко от една пета от анкетираните, са класирали като водещо материалното благополучие. За 18 % от участниците приятелствата изпълват със смисъл живота им, а 17 % се чувстват щастливи, когато са здрави.

Свободата и независимостта са най-важни за 12 % от анкетираните. 10 % от включените в изследването хора са поставили на първо място почивката и любимото си хоби. Последни места в списъка заемат съответно благополучието основано на пенсионния живот и религията (по 2%), а най-малък процент от запитаните намират щастието си в грижата за домашните любимци (1%).

Единствените страни сред участващите в изследването, където семейството не е първостепенен приоритет, са Испания, Южна Корея и Тайван. Испанците смятат за най-важно здравето, корейците – материалното благополучие, а жителите на Тайван са най-удовлетворени, когато допринасят за развитието на обществото.

В САЩ се оказват най-много тези, за които смисълът на живота се припокрива с духовността и религията – 15 % от американците са дали такъв отговор. Във всички останали страни не повече от 5 % от участниците в изследването споделят тяхното убеждение.

Компанията Pew Research Center е анкетирала 19 000 души от 17 страни.