shumenski-universitet-1024x576 Всемирното Православие - КАТЕДРА „ТЕОЛОГИЯ" КЪМ ШУМЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП  КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ  ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г. (2)ДАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА  ОСНОВНИТЕ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ СА: 5 ЮЛИ И 8 ЮЛИ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,

Кръстени ли сте в Православната църква? Проявявате ли интерес към въпросите на вярата?

Искате ли да придобиете богословско образование  и богата култура, да поставите началото на усвояване на богослужението и църковното пеене, да научите нови езици?

Ако отговорът Ви е „да”, пред вас е открита възможността да кандидатствате за студенти в специалността „Теология“ (богословие) в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ .

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА ТЕОЛОГИЯ”:

В рамките на специалността се осъществява учебна дейност по редица основни, специализиращи и допълнителни дисциплини. Студентите получават задълбочена теоретична и практическа  подготовка по следните основни дисциплини: Въведение и Тълкуване на Стария и  Новия Завет,   Догматическо богословие, Литургика, Обща история на Църквата, Християнска етика, Апологетика, Църковно право,  Пастирско богословие,  Омилетика.  По време на своето обучение в бакалавърска степен студентите имат възможност (по желание) да придобият и педагогическа правоспособност чрез изучаване на специален блок от педагогически, психологически и методически дисциплини. Обучението приключва с полагане на практико-приложен държавен изпит. Завършилите специалността получават професионална квалификация „теолог“. Придобилите педагогическа правоспособност получават и професионална квалификация  „учител по теология”.

Специалността Теология има за цел да подготви обучаваните студенти за тяхната бъдеща реализация като свещенослужители и църковнослужители в системата на Българската православна църква, както и в редица социални сфери. Завършилите специалността могат да работят в областта на вероизповеданията, културата, образованието, в средствата за масова комуникация. Могат да бъдат ръководители и експерти на различни нива на държавната и общинската администрация и в неправителствени организации, както и преподаватели по религия в началните и средните общообразователни училища, ако са придобили педагогическа правоспособност. Дипломиралите се с образователно-квалификационна степен бакалавър могат да продължат образованието си в магистърски програми.

                     Към шуменския храм „Свето Възнесение” е обособена учебна аудитория за студенти-теолози. Там се провеждат както редовни часове по дисциплината „Богослужение“, така и извънучебни занятия за усвояване на богослужебния ред и църковното пеене. В другия храм на гр. Шумен – „Свети Три Светители”, се извършват всекидневни вечерни и утринни богослужения. Присъствието и участието на студентите-теолози в тях създава благоприятни условия за формирането им като добри църковни практици.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ:

За участие  в  конкурса кандидат-студентите  подават лично или чрез други лица следните доку­менти:

1. Кандидатстудентски картон (по образец); 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след оформяне на документите; 3. Лична карта (документ за самоличност). Документи на кандидат-студенти се приемат от от 13.06.2016 г. до 04.07.2016 г. включително (без неделните дни) от 8.00 часа до 16.00 часа: в гр. Шумен – в Университетския информационен център (Корпус 1), в гр. Добрич – в сградата на Колежа, в гр. Варна – в Департамента за инфор­ма­ция и повишаване квалификацията на учителите или в Бюрата за прием на кандидатстудентски документи в различните градове. Документи, изпратени по пощата, не се приемат.

Изпитът е двукомпонентен  – писмен (тест)  и устен. Оценките от държавните зрелостни изпити, проведени в периода 2008–2016 г., се признават за равностойни на резултатите от кандидатстудентски конкурсен изпит.

www.shu.bg  GSM: 0896613054  тел.  054/ 830-495, вътр.: 250 и 260

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

НАЧАЛНИЯТ ЧАС НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ НА 5 ЮЛИ И НА 8 ЮЛИ Е 9,00 ЧАСА   В КОРПУС 1 НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ