На своето извънредно заседание на 19.09.17 г. Св. Синод на БПЦ-БП

РЕШИ:

Освобождава, считано от 20.09.17 г., Белоградчишкия епископ Поликарп от послушанието му - викарий на Видинския митрополит.

Освобождава, считано от 20.09.17 г., Великотърновския митрополит Григорий от възложеното му послушание - ректор на Православната духовна академия "Св. св. Кирил и Методий", като му благодари за усилените трудове и положени грижи за студентите, изграждането и укрепването на Духовната академия.

Св. Синод назначава, считано от 20.09.17 г., Белоградчишкия епископ Поликарп за трети викарий на Пловдивския митрополит и ректор на Православната духовна академия "Св. св. Кирил и Методий".