Mitropolit-Kiprian Всемирното Православие - СТАНОВИЩЕ НА НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО СТАРОЗАГОРСКИЯ МИТРОПОЛИТ КИПРИАН ПО КАЗУСА С МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВАНегово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан

Като председател на Синодалната архиерейска комисия за преговори с Македонската православна Църква и останалите Поместни православни църкви за установяването на канонически статут на МПЦ искам да Ви уведомя за следното:

Св. Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия в пълен състав определи комисия от синодални митрополити в състав: Старозагорски митрополит митрополит Киприан – председател, и членове: Ловчански митрополит Гавриил, Пловдивски митрополит Николай, Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопски митрополит Серафим и Врачански митрополит Григорий, в заседанието си на 27.11.2017 г. и оттогава комисията не е променяна и не е отменяна, а продължава своята дейност.

Създадената комисия има за цел установяването на каноническия статут на МПЦ и БПЦ-БП със съзнание за своя свещен дълг поема ангажимента да окаже пълно съдействие, като ходатайства и се застъпва пред Поместните православни църкви, предприемайки всичко необходимо за това.

Във връзка със своето решение от 27.11.2017 г., Св. Синод на БПЦ-БП досега не е извършил никакви действия, противоречащи на каноните на св. Православие, поради което са неуместни всякакви изказвания, че БПЦ-БП извършва такива, както и че от това произтичат канонически последствия. Едната от задачите на Синодалната комисия е именно тази – да провежда диалог и консултации с Поместните православни църкви, търсейки начини и съгласие да се постигне желания резултат, без да се нарушават каноните на св. Православие.

Категорично искам да заявя, че всякакви спекулации за налагане на схизма на БПЦ-БП не отговарят на действителността, защото комисията на Св. Синод на БПЦ-БП по т.нар. Македонски въпрос не е извършила противоканонични действия, от които да произтича такова наказание.

Св. Синод на БПЦ-БП с ясно съзнание и отговорност пред Бога и православното изпълнение и пред своята съвест е спазвал каноничните норми и правила във взаимоотношения с другите поместни Православни църкви, съхранявайки Единна Христовата Църква, в която винаги да цари братообичност, а не раздори и крамоли. Така ще бъде и в процеса на преговорите с другите Поместни православни църкви относно статута на МПЦ.

Българските синодални митрополити имат право на свои лични мнения и становища, но по въпросите, свързани с диалога за установяването на каноническия статут на МПЦ и свързаните с това решения на комисията и Св.Синод на БПЦ-БП, изявления има право да дава само и единствено Председателят на синодалната комисия, който е и говорител на Св. Синод на БПЦ-БП, съгласно решения на св. Синод на БПЦ-БП от м. ноември и декември 2017 г.

Накрая искам да призова всички обични в Господа братя и сестри да имаме мир в Христа Спасителя, да имаме вяра и упование в Него, да имаме добро отношение към всички, които имат и друго мнение, да намерим вътрешното спокойствие на миротворство и братолюбие, защото Христос ни изпраща изпитания, които можем да понесем, но да изпита търпението ни за един толкова важен въпрос, който касае Православното ни наследство, за да не бъдем упреквани в национално предателство или бездейственост от заинтересовани страни.

 

+Старозагорски митрополит Киприан