showimg.php?filename=zx350_809691 Всемирното Православие - Софийската община прави осем ВЕЦ-а и фотоволтаична централа
Дългосрочна програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) се обсъжда в Столичната община. Ако съветниците я одобрят, до 2013 г. в града трябва да има построени осем малки ВЕЦ-а, няколко слънчеви колектори за топла вода, четири фотоволтаични системи за отопление и една фотоволтаична електроцентрала. Общинските сгради в крайните квартали като Панчарево, Кремиковци и Нови Искър може да се отопляват с биогорива. Планираните разходи за целия период са за около 31 млн. лв., а за 2010 г. - 6 млн. лв.

Read more: capital.bgБлог на Капитал - ВЪТРЕШНИ РАБОТИ