rostislava_kniga Всемирното Православие - „Иконната перспектива”
Автор на рецензията: доц. Христо Добаров
 

 

„Иконната перспектива” на Ростислава Тодорова е една много необходима разработка върху един актуален проблем от историята и теорията на изкуството и иконографията, който специалистите наричат „обратна перспектива”. Това е термин, наложил се с времето в професионалния език, който обаче не е коректен и съдържа в себе си неразрешимо противоречие (обратна математика няма и не може да има). Подобен термин е метафизика, който обаче би могъл да бъде по-лесно разяснен. Проблемът за изобразяването на тримерния сетивен свят върху двумерна повърхност се губи в дълбините на историята и по време на появата на иконата има вече няколко устойчиви решения, едно от които е перспективата, която познаваме. Има едновременно и много, и малко опити да бъде обяснено интелектуално нещо, което не може да бъде постигнато разсъдъчно, защото иконата е съзнателна, дълбоко осмислена еманация и визуализация на един ритуал – божествената литургия в образи, което е една от основните причини за липса на писмени паметници за организация на нейното пространство.

 

Но нека не разказвам това, което бихте разбрали сами, прочитайки тази книга. Нейният автор – Ростислава Тодорова е извървяла един дълъг път из лабиринта на специализираната литература и ни предлага свой прочит и решение на проблема „обратна перспектива”. Това не е нито първото, нито последното изследване върху тази тематика, което е и доказателство за неговата актуалност. Мога да ви уверя, че тази книга е резултат от богатата ерудиция на Ростислава Тодорова и специфичната й професионална подготовка. С богатата си библиография и илюстрации „Иконната перспектива” е много навременно и необходимо помагало за студенти и специалисти, занимаващи се с този проблем.

 

Описание:

 

Отдавна е назрял моментът дългогодишните спорове по отношение на произхода и същността на „странните” перспективни построения в православната иконография да приключат. И понеже станалото традиционно през XX в. обяснение с „неграмотностите” в иконографския рисунък не може да бъде прието като адекватно, на финала на тази дискусия трябва да се представи отговорът на въпроса защо иконографският канон съдържа т.нар. „обратна” перспектива.
На пръв поглед намирането на ясен отговор на този въпрос изглежда невъзможно, най-малкото заради липсата на запазени писмени свидетелства и ранни (преди VI в.сл.Р.Хр.) иконографски образци. Всъщност обяснение лесно може да бъде открито, защото както твърди Х. Белтинг, проблемът за перспективата е проблем за образа, за неговото значение и трактовка в рамките на конвенцията на една или друга култура. Затова ясното разграничаване на формалните характеристики, функционалните особености и изобразителните методи на живописното изображение и иконният образ, ще ни помогнат да стигнем до същността на православния иконописен канон и да разберем защо съборният ум на Църквата е определил собствена система за изобразяване на пространството и организиране на иконното поле.

 

За автора:

 

Ростислава Тодорова завършва специалност „Теология” в ШУ „Епископ Константин Преславски” в периода 1993-1998 г. През 1997-2002 г. завършва специалност „Изобразително изкуство” със специализация „Графика” в същия Университет. В периода 2003-2006 г. е редовен докторант по перспектива в катедра „Изобразително Изкуство” на ШУ. От 2006 г. е преподавател по перспектива в същата катедра. През 2008 г. получава докторска степен по изкуствознание и изобразителни изкуства. Занимава се с изследване на пространствените построения в изобразителното изкуство, както и с история и теория на православното изкуство. Творческата й дейност е в областта на рисунката, живописта и иконографията. Член на Екипа на Всемирното Православие”.

 

Книжарници:

 

Книгата може да бъде намерена в електронната книжарница на издателство „Фабер”:  http://www.faber-bg.com/index.php?mod=books_item&show=1264

През м. януари 2010 книгата ще влезе в продажба и в книжарница „Хеликон”:

http://www.helikon.bg/