Димитър Попстоев е свещеник в Ловчанска епархия. Служи в църквата "Св. Архангел Михаил" в село Осиковица, Ботевградска духовна околия. Преди време беше обявен апел за набиране средства за лечение, вследствие претъпряна от отеца операция на главата. С помощта на благочестиви християни средствата преди бяха събрани. 

Днес о. Димитър  отново се нуждае от вашата молитвена подкрепа и състрадателност. Умоляваме всички милостиви хора да се отзоват на тази молба! 


В навечерието сме на един от най - големите християнски - Рождеството на нашия свят Бог, нека отворим сърцата си и да помогнем на отец Димитър!


Банковата сметка е: 
Централна Кооперативна Банка
IBAN: BG97 CECB 9790 1045 7049 00