______.____________________ Всемирното Православие - ДА ПОДКРЕПИМ В ТРУДЕН МОМЕНТ СОФИЙСКИЯ СЕМИНАРИСТ ВАСИЛ КАДИНОВМайката на софийския семинарист Васил Кадинов е с тежко онкологично заболяване и има нужда от спешна операция. Призоваваме всяко милосърдно сърце да отдаде според силите си своята лепта в помощ на майката на Васил - Елена Василева Попчева, за да бъде извършена неотложната операция.

Събирането на средства за операцията е подкрепено от Софийската св. митрополия и колегията на Софийската духовна семинария “Св. Йоан Рилски“.

Сметка за набиране на средства в лева:

IBAN BG 18 BPBI7940 1072 1363 01 BIG код: BPBIBGSF

Юробанк И Еф Джи България АД (Пощенска банка)

Титуляр на сметката - Васил Йорданов Кадинов