И това лято разкопките на остров Св. Иван край гр. Созопол продължиха. Вече трета година екип на археолога проф. д-р Казимир Попконстантинов (който е завършил и Софийската духовна семинария, по времето, когато тя беше интернирана в Черепишкия манастир) проучва острова, на...

Read more: БПЦ - Българска Патриаршия