58272.p Всемирното Православие - ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АТОН ОПРОВЕРГА СЛУХОВЕТЕ ЗА ВЪЗМОЖЕН РАЗРИВ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СВЕТА ГОРА И ГЪРЦИЯ Светогорци се молят Бог по молитвите на Пресвета Богородица да дарува на всички православни християни покаяние и духовни сили и да ги укрепи в търпението, както и „да просвети политическите ръководители на Гърция, така че да могат да намерят най-приемливото за Отечеството и Атон решение”, съобщава сайтът на издателска къща „Святая Гора”.

 

В понеделник, 14 май 2012 г., в столицата на Света Гора, Атон – Карея, се проведе извънредно събрание на игумените и представителите на 20-те атонски манастира, на което беше обсъден въпросът за издръжката на Атон в условията на въведеното от гръцкото правителство данъчно облагане на недвижимото имущество на атонските обители, намиращи се извън пределите на Света Гора.

В публикуваната след края на съвещанието резолюция, общоатонското събрание характеризира като „безотговорни” публикациите в средствата за масова информация за възможния пълен разрив между Света Гора и гръцката държава.

В текста на документа се казва дословно следното: „Света Гора, Атон, е неотменима част от гръцката държава и се опитва конструктивно и плодотворно да си сътрудничи с нейните представители за решаването на своите проблеми ".

Освен това светогорските монаси подчертават, че съпреживяват бедите и страданията на гръцкия народ в условията на всеобща духовна и икономическа криза.

По-нататък в документа се съдържат размисли относно проблемите с данъчното облагане на подворията на атонските манастири: „Света Гора представлява единен духовен организъм, свързан от хилядолетие в неразривно единство. Ктиторите на светите атонски обители са ги дарявали с парцели земя извън пределите на Атонската Света Гора, за да могат да се издържат и да изпълняват своята историческа и духовна мисия”.

„Света Гора е помагала със самопожертвования на гърците в критични моменти от тяхната история и е участвала в борбите им за национално възраждане. Светогорски монаси са жертвали безценни реликви, дори живота си и, помагали са не само духовно, но и материално. В частност, през 1924 г. Света Гора, Атон е предала около 1200000 стреми [1] селскостопански парцели за оказване на помощ на бежанците, прокудени от родните земи в резултат на Малоазийската катастрофа”[2].

Атонските монаси напомниха, че: „след освобождението на Света Гора от османско владичество гръцкото правителство е оценило по достойнство значението на Атон и го е признало за исторически сложило се самоуправление в особена статия на гръцката Конституция и в специално заявление, предназначено за Европейския съюз. Всички тези правови документи предвиждат запазването на особения режим на данъчно облагане на атонските земи”.

Общоатонското събрание посочва, че в последно време се наблюдава неправово вмешателство в атонските дела от страна на гръцките власти. В нарушение на особения статут на Атон са въведени прекомерно високи данъчни налози върху недвижимото имущество на атонските обители, доходите от които едва стигат за поддържане на манастирските сгради, препитание на монасите и прием на поклонници.

Извънредното събрание на игумените и представителите на 20-театонски манастири се обърнаха към политическото ръководство на Гърция с призив да не се правят промени в по-рано съществуващия данъчен статут на Атон и изрази надежда за правовото регулиране на този въпрос.

Светогорци се молят Бог по молитвите на Пресвета Богородица да дарува на всички православни християни покаяние и духовни сили и да ги укрепи в търпението, както и „да просвети политическите ръководители на Гърция, така че да могат да намерят най-приемливото за Отечеството и Атон решение”.

Гръцкият текст на заявлението е публикувано на адрес: http://www.agioritikovima.gr/agnea/6548-ektakto

[1] Стряма (стрема) – мярка за площ, равна на 1000 кв.м.

[2] Малоазийската катастрофа – геноцидът и изгонването на гръцкото население от Мала Азия, извършени от турското правителство през 1922 година.

Света Гора, Атон, 15 май 2012 г .