Долетя при мене ангел от небето !

   Тихо и безшумно ми прошепна на ушето,

   че иде  отдалеч насам 

   празник светъл и голям !

   Че много-много надалеч

   Исус родил се веч.

   Тази нощ земята ще посрещне

   за пореден път Рождество Христово.

   Тази нощ земята ще се  светне с

   коледно дърво елхово.

  Чуват се насам-натам весели гласчета

  "Коледа!”- викат те и бият звънчета.

  Заспивайте, заспивайте, душици златни,

  та да може  утре рано във зори

  радост светла, тиха да ви озари !