Ангелите са мечта

и голяма добрина.

Пърхат с нежните крилца

и закрилят детските сърца.

Искам да съм също като тях,

за туй таз песничка запях :

„Ангелите много аз обичам,

в бяло като тях се все обличам

и да съм добра се аз заричам…”

Вижте колко много им приличам!