На бъдната вечер

от Бъдник запален

намислих  безброй

пожелания…

… за тебе, Родино,

едничка в света.