Ако всеки на тази земя

докосне мечтите на птиците,

ако звездите се сгушат в нощта

до люлката златна на Младенеца,

ако щурчето засвири в утринта

с песен на ангел вестител.

Ако всеки си купи стрък светлина

и усмивка от малката фея

с кибритче в ръка.

То тогаз любов  в сърцето на всеки

ще има,

не само в топлата Коледна нощ,

а през цялата, цялата светла година.