Дойдох на този свят

с името на ангел.

Божествено вълшебство

е безкрая…

С криле докосвам

добротата.