scan-07 Всемирното Православие - Зоя Желева - 14 г.,  гр. Сливен