Нестинарство

1024px-The_Firedancer Всемирното Православие - НестинарствоД-р  Стефан Стефанов е преподавател в катедра "Теология" към Факултета по хуманитарни науки при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.   През 2007 г.  защитава дисертационен труд на тема: „Социалната мисия на Църквата – настояще, предизвикателства, перспективи”. Автор е на монографичния Ехаристията в катакомбното изкуство - образци, приемственост, литургически аспекти” (2012). На вниманието на читателите на  Всемирното православие, по желание на д-р Стефан Стефанов, поместваме три публикации, посветени на нестинарството,  които развенчават неверните съвременни представи, че това е една национално – българска и уникална традиция. Както блестящо показват изследванията, нестинарството е демонично – окултен феномен, който никак не е безопасен, защото има върху човека  пагубно - паранормално въздействие! 

Други публикации на автора по темата за нестинарството са следните две научни статии: „Нестинарската общност като религиозен феномен и парацърковна структура” и „Нестинарски култови сгради и свещени места – опит за православна визия (в помощ на теренните проучвания на православните краеведи)”.


COL-CV-BR12-2004-8str._1 Всемирното Православие - НестинарствоНестинарската общност представлява своеобразна парацърковна структура и е принципно чужда на Православната църква. Като устойчива предхристиянска общност, тя е усвоила през християнския период външни елементи от християнския култ, интегрирала ги е в своята култово-обредна система и ги е подчинила на паганистичната си специфика. Усвоените външни прояви на християнския култ имат периферно значение за нестинарството и са придобили характер на ритуален декор

ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО  СТЪПКА ПО СТЪПКА 

 

Слушайте "Радио Канон"

Baner radio 3 1

Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време

С ТЕКСТОВЕ ОТ КНИГИТЕ НА

ИГУМЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ДРУМЕВА

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

Нагоре