IMG_6107 Всемирното Православие - РЕШЕНИЯ НА СВ. СИНОД НА БПЦ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯТА ОТ 21 ЯНУАРИ 2013 Г.На своето заседание на 21 януари 2013 г. Светият Синод в пълен състав разгледа внесените в Синодалната канцелария протоколи от изборите на 13 януари за представители на епархиите на Патриаршеския избирателен църковен събор (ПИЦС).

След като обсъди възникналите казуси с протоколите, които останаха неразгледани от Намаления синодален състав на заседанието му от 18 януари, Светият Синод в пълен състав взе решение да приеме за разглеждане документацията от проведените епархийски избори във Великотърновска и Пловдивска епархии.

 

Малко по-късно, съгласно чл. 43, ал. 3 от Устава на БПЦ, на своето заседание в същия ден Намаленият състав на Св. Синод на БПЦ-БП (Протокол №2) разгледа протоколите, списъка на номинираните за епархийски представители от епархийските митрополити при участието на Епархийските съвети и архиерейските наместници, както и бюлетините от изборите за делегати на Патриаршеския избирателен църковен събор на останалите неразгледани на заседанието от 18 януари епархии. Това са: Западно- и Средноевропейска епархия; Великотърновска епархия; Пловдивска епархия и Доростолска епархия. След като намери за изрядна документацията, Намаленият състав на Св. Синод утвърди избраните и определените епархийски представители за редовни членове на Патриаршеския избирателен църковен събор, свикан в Синодната палата в София за 24 февруари 2013 г. (Решение на Св. Синод в пълен състав, протокол 31/27.11.2012).