thumb_274x196_9 Всемирното Православие - ВОДОСВЕТОт сътворението на света водата е не само неотделима част от човешкото битие, но и част от неговия религиозен живот.

В Стария завет са описани редица случаи, в които водата е тясно свързана с Божия план за спасението на човека. Такъв е потопът, описан в Бит.7:12-24, преминаването на Червено море (14:21-22), изтичането на вода от камък (Изх.20:11) и др.

В Новия завет водата също играела важна роля в този план - реката Йордан, къпалнята Витезда, къпалнята Силоам и др. От първите християнски векове водата била свързана с две от тайнствата на църквата - кръщението и евхаристията.

За освещаването на водната стихия в православната богослужебна традиция се оформили няколко различни последования - велик или богоявленски водосвет, малък водосвет, освещаване на вода при кръщение, благославяне на теплота, освещаване на т.нар."бабина вода", освещаване на вода при чина на измиване краката на Велики четвъртък и др.

Великият водосвет е едно от най-тържествените последования в богослужебната традиция на Православната църква. Основна тема в съдържанието му е възпоменаването на кръщението на Господ Иисус Христос, в което се разкрива не само първообразът на тайнственото омиване на греховете, но и реално освещаване на самото естество на водата чрез потапянето в нея на дошлия в плът Бог.

Великият водосвет се извършва два пъти в годината - в навечерието, и на самия празник Богоявление.

Осветената богоявленска вода се съхранява през цялата година. Св.Йоан Златоуст  (+407) свидетелства, че тя не променя качествата си две и дори три години. В древността от нея заедно с нафора приемали християни, които по една или друга причина не се причастявали. С тази вода се поръсват християните, домове им и др. Осветена богоявленска вода се използва още при освещаването на миро и антиминси.

Приемането на осветена на великия водосвет вода става след задамвонната молитва, т.е. преди раздаването на нафората.

Малкият водосвет е последование, при което се призовава Божието благословение над водата, която придобива особени благодатни свойства и сили да прогонва видимите и невидими врагове, да освещава храмове, икони, одежди и предмети, да изцелява душевни и телесни недъзи и др. Осветената вода е наречена "светена вода", "света вода" и др.