„Непубликувани чудеса на св. Йоан Рилски”

Излезе от печат книгата „Непубликувани чудеса на св. Йоан Рилски”. Тя е съвместно издание на Синодално издателство на БПЦ и Рилската св. обител, изготвена за печат по едноименен ръкопис на архим. Климент Рилец съхраняван в библиотеката на Светия Синод.

За пръв път архим. Климент публикува за чудесата на св. Йоан Рилски и за чудотворната икона на Пресвета Богородица “Осеновица” през 1935 г. в списанието “Братско слово” на Епархийския братствен съюз в Пловдивска епархия. През 1937 г. именитият брат на Рилската св. обител за първи път издава книжка под заглавие “Чудесата на св. Иван Рилски и чудотворната икона на Пресвета Богородица “Осеновица” в Рилския манастир” в 20 страници. Приживе тази книжка претърпява 7 издания, като седмото, допълнено издание, излиза през юбилейната за манастира 1946 г. и вече е с обем 68 страници.

В настоящото издание влизат свидетелства за чудеса, събирани от архим. Климент Рилец предимно от 1935 до 1961 година.

В продължение на десетки години, в качеството си на секретар, библиотекар, ефимерий, доброволен екскурзовод, завеждащ регистъра за сумите, изпращани от християни за различни църковни служби, той грижливо събира тези свидетелства за чудесата на св. Йоан, както от писмата, които пристигат в манастирската канцелария, така и от устни свидетелства, за които съставя актове с подписите на свидетелстващите и трето лице.

В края на 1961 г. Рилският манастир е национализиран от “народната” власт и обявен за музей, а монасите са преместени в други манастири. По решение на Св. Синод архим. Климент Рилец, заедно с други братя, е зачислен към братството на Бачковския манастир. Там вече в напреднала възраст обработва и преписва настоящите “Непубликувани чудеса на св. Йоан Рилски”, усърден труд, който той приключва на 18 април 1965 г. (Цветница).

В книгата публикуваме и доста подробната автобиография на архим. Климент Рилец, Завета на св. Йоан Рилски и Молитва към светеца.

Разпространява се в книжарницата на Рилския манастир.

За справка: 02/9803016