Sveti_Sinod_Sofia Всемирното Православие - БЕШЕ СЪСТАВЕНА ЛИСТА ЗА МИТРОПОЛИТСКИ ИЗБОР НА ОВАКАНТЕНИЯ ЗАПАДНО- И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИ ЕПАРХИЙСКИ ПРЕСТОЛ

Днес, 24 септември, на своето заседание Светия Синод на БПЦ-БП разгледа внесеното писмо от Негово Високопреосвещенство Великотърновски митрополит Григорий, наместник на овакантения Западно- и Средноевропейски епархийски престол и на основание чл. 85, ал. 1 от Устава на БПЦ-БП определи следната листа на кандидати за митрополитски избор:

Крупнишки Инокентий, Месемврийски Иаков, Адрианополски Евлогий, Тивериополски Тихон, Стобийски Наум, Знеполски Йоан, Велички Сионий, Драговитийски Даниил, Траянополски Киприян, Агатоникийски Борис, Константийски Антоний, Провадски Игнатий, Браницки Григорий, Главиницки Йоан, Мелнишки Серафим. (.http://www.bg-patriarshia.bg/index.php?file=bishops.xml)

Епархийският избор е насрочен за 20 октомври 2013 г. На него епархийските избиратели ще излъчат двамата кандидати събрали най-много гласове.

След заседание на Св. Синод на 26 октомври, на което ще се разгледат изборните книжа, на 27 октомври в параклиса на Св. Синод ще се проведе каноничния избор на който митрополитите от Светия Синод с гласуване ще изберат един от двамата епископи за нов Западно- и Средноевропейски митрополит.

Когато овдовее или се оваканти епархия, Епархийският съвет известява писмено Светия Синод, който назначава епархийски митрополит за наместник на овдовелия или овакантен престол, който провежда избор за митрополит и управлява епархията, докато новоизбраният встъпи в длъжност.

 

Съгласно чл. 85, ал. Светият Синод съставя измежду лица с епископски чин листа на кандидатите за митрополитския избор. Наместникът на овдовялата или овакантена епархия с Епархийския съвет изпраща с окръжно писмо до всички епархийски избиратели препис от листата и ги приканва да бъдат в седалищния град на епархията в третата света неделя от издаването на окръжното, за избиране на митрополит. Наместникът уведомява кандидатите, които живеят в епархията, че са вписани в листата и са длъжни да напуснат пределите й  до деня на избора.

 

В определената неделя, след светата Божествена литургия, епархийските избиратели се събират в митрополитския дом. Проверяват се пълномощията на делегатите и наместникът прогласява събранието за открито при присъствие на две трети от всички избиратели.

След усърдна молитва към Бога наместникът обявява имената на достойните кандидати, определени от Светия Синод в избирателната листа. Гласоподаването е тайно, с бюлетина, в която са включени имената на лицата от избирателната листа. Изборът се извършва чрез заграждане на две от имената. За избрани се обявяват двамата кандидати, получили гласовете на повече от половината от присъстващите избиратели.

Ако никой от кандидатите не получи мнозинството по ал. 4 или мнозинство е получил един от кандидатите, гласуването се повтаря до получаването на изискуемото мнозинство за двамата или за единия от кандидатите.

Когато кандидатите получат равен брой гласове, гласуването се повтаря.

 

За избора се съставя протокол, който се изпраща до Светия Синод за произнасяне.

Светият Синод може да потвърди избора или да го касира и решението му е окончателно.

Ако изборът бъде касиран се провежда нов избор.

 

Ако епархийския избор бъде одобрен от Светият Синод в първата неделя след молитва към Бога, митрооплитите от Св. Синод с мнозинство повече от половината от членовете избира канонически за митрополит на овдовялата или овакантена епархия един от двамата избрани кандидати.