ierom.%20Visarion_2 Всемирното Православие - ДУХОВНА БЕСЕДА С ЙЕРОМОНАХ ВИСАРИОН ЗОГРАФСКИ В АУЛАТА НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Центърът за семиотични и културни изследвания, със съдействието на СУ "Св. Кл. Охридски", организира духовна беседа с йеромонах Висарион Зографски на тема "Светостта и съвременното общество".

Беседата ще се състои на 3 октомври 2013 г. от 18 часа в аулата на СУ "Св. Кл. Охридски".