След като приключи четенето на часовете, архиереят застава на обичайното си място в пълно облачение; от олтара излизат архимандритите, игумените, свещениците, дяконите. Свещениците изнасят иконите на Спасителя и св. Богородица и ги поставят в църквата на поставките.

 

Протодяконът приканва:

Благослови, Владико.

Архиереят:

Благословен е нашият Бог, всякога, сега и винаги, и во веки веков.

Хорът. Амин.

Архиереят:

Слава на Тебе, Боже наш, Слава на Тебе.

И се пее: Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души.Четецът: Светий Боже, светий Крепки, светий Безсмъртни, помилуй нас (три пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Пресвета Троице, помилуй нас, Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име.

Господи помилуй (три пъти).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия.

Защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков.

Хорът: Амин.

Четецът: Господи помилуй (12 пъти).

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог.

Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог.

Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог,

Псалом 74

Славим Те, Боже, славим, защото е близко Твоето име; това разгласяват Твоите чудеса. "Кога избера време, Аз ще извърша съд по правда. Тресе се земята и всички, които живеят на нея. Аз ще заякча стълбовете й." Казвам на ония, които безумстват: не безумствайте, и на нечестивците: не дигайте рог, не подигайте високо вашия рог, не говорете (против Бога) твърдоглаво, защото въздигането не иде нито от изток, нито от запад, нито от пустинята, но Бог е съдия: едного унижава, а другиго въздига; защото чашата е в ръката на Господа, виното - пълна смес - кипи в нея, и Той налива от нея, Дори нейното дрождие ще изцеждат и пият всички нечестивци по земята. Аз пък вечно ще разгласям, ще възпявам името на Бога Иаковов, ще сломя всички рогове на нечестивците, и роговете на праведника ще се възвисят.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже (3 пъти).

Дяконът казва Великата ектения:

С мир на Господа да се помолим.

За мира от небето и за спасението на нашите души, на Господа да се помолим.

За мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви,

и единението им, на Господа да се помолим.

За тоя свет храм и за тия, които с вяра, благоговение и страх Божи влизат в него, на Господа да се помолим.

За Високопреосвещения наш митрополит (името), за честното свещенство, за дяконството в Христа, за всички църковнослужители и народа, на Господа да се помолим.

За благочестивия и православен български народ, за правителството и Христолюбивото наше войнство, на Господа да се помолим.

За да му помага и покори под нозете му всеки враг и противник, на Господа, да се помолим.

За тоя град (или това село, или тая света обител), за всеки град и страна и за ония, които с вяра живеят в тях, на Господа да се помолим.

За благоразтворение на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, на Господа да се помолим.

За да погледне с милостивото Си око на Своята света Църква и да я съхрани невредима и да преодолее ересите и суеверията, и със Своя мир да я огради, на Господа да се помолим.

За да прекрати раздорите в нея, и със силата на Светия Дух да обърне всички отстъпили към Православната вяра, към познание на истината и да ги присъедини към избраното Свое стадо, на Господа да се помолим.

За да просветли мислите, от неверие помрачени, със светлината на богопознанието, а верните да укрепи, и в правата вяра да съхрани, на Господа да се помолим.

За ония, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение, на Господа да се помолим.

За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим.

Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат.

Като поменем пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Приснодева Мария, заедно с всички светии, нека сами себе си, и един други, и целия си живот на Христа Бога да отдадем,

Архиереят: Защото на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков.

Хорът: Амин.

След това: Бог Господ ни се яви, благо-словен е Идещият в името Господне, гл. 4.

Истински благодарни сме, недостойните Твои раби, за Твоите велики благодеяния, проявени към нас, и прославяйки Те хвалим, благославяме, благодарим, пеем и величаем Твоето велико милосърдие и с рабска любов възкликваме към Тебе: Благодетелю, Спасителю наш, слава на Тебе.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,

гл. 3

Владико, Господи, ние, Твоите непотребни раби, след като се удостоихме даром с Твоите благодеяния и дарове, прибягваме към Тебе усърдно и според силите си Ти принасяме благодарност и като благодетел и Творец Те славим и викаме: Слава на Тебе, Боже Прещедри!

И сега и винаги, и во веки веков. Амин, гл. 4.

Като благолепието на горната твърд, показа и красотата на долното свято жилище на Твоята слава, Господи; утвърди го във век века, и приеми нашите, непрестанно отправяни към Тебе молитви в него, чрез света Богородица, Ти Който си на всички живот и възкресение.

Протодякопът: Да внимаваме!

Архиереят: Мир на всички.

Четецът: И на твоя дух.

Четецът: Прокимен, глас 4.

Посадените в Господния дом, в двора на нашия Бог ще процъфтят.

Стих: Ще се възрадва праведникът в Господа, и ще се уповава на Него.

Протодякопът: Премъдрост.

Четецът: Из посланието на св. апостол Павел до Римляни, чтение

(зач. 121, гл. 16:17-20, с. 101).

Протодяконът: Да внимаваме.

Четецът: Братя, моля ви, пазете се от ония, които произвеждат разцепления и съблазни против учението, което сте научили, и странете от тях. Защото такива служат не на Господа нашего Иисуса Христа, а на корема си и със сладки и ласкателни думи измамват сърцата на простодушните. Вашата послушност на вярата е на всички известна; затова се радвам за вас, но желая да бъдете мъдри в доброто и прости в злото, А Бог на мира скоро ще съкруши сатаната под нозете ви. Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вас! Амин.

Архиереят: Мир на тебе.

Хорът: Алилуя, алилуя, алилуя.

Протодяконът: Премъдрост! Да застанем прави, за да изслушаме светото евангелие.

Архиереят: Мир на всички.

Хорът: И на твоя дух.

Архиереят: Ще се чете от светото евангелие по Матея, /гл.18:10-17, стр. 230/

Хор: Слава на Тебе Господи, слава на Тебе!

Протодяконът: Да внимаваме.

Архиереят: Рече Господ: гледайте да не презрете едного от тия малките, защото казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен. Понеже Син Човечески дойде да подири и спаси погиналото.

Как ви се струва? Ако някой има сто овци, и една от тях се заблуди, не ще ли остави деветдесетте и девет, и не ще ли иде по планините да дири заблудената? И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудени. Тъй и нашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките. Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си; ако не послуша, вземи със себе си още едного или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума; ако ли пък не послуша тях, обади се на Църквата; но ако и Църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар. Истина ви казвам: каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето.

Хор: Слава на Тебе Господи, слава на Тебе!

Протодяконът казва ектенията: Помилвай ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилвай.

Oще се молим за Високопреосвещения наш митрополит (името) и за всички в Христа наши братя.

Като не искаш смъртта на грешниците, но очакваш тяхното обръщане и покаяние, обърни всички отстъпили от истината към Твоята света Църква, молим Ти се, милосърдни Господи, чуй ни и ни помилвай.

Като Си устроил този свят в Твоя слава, направи, и противящите се на Твоето Слово да се обърнат и заедно със всички верни, в истинската вяра и благочестие, да прославяме Тебе, нашия Бог, молим Ти се, всесилни Творче, чуй ни и ни помилвай.

Като даде Твоята заповед на нас, както обичаме Тебе, нашия Бог, да обичаме и своя ближен, направи, че ненавистите, враждите, обидите, користолюбието, клетвоотстъпление-то и всички други беззакония да се прекратят и истинска любов да царува в нашите сърца, молим Ти се, Спасителю наш, чуй ни и милостиво помилвай.

Архиереят, възглас:

Чуй ни, Боже, Спасителю наш, упование на всички земни краища и на ония, които са далеч в морето; и милостив, милостив бъди, Владико, към нашите грехове и ни помилвай.

Защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе Отца и Сина и Светия Дух въздаваме слава, сега, и винаги, и во веки веков.

Хорът: Амин.

Протодяконът:

На Господа да се помолим.

Хорът: Господи, помилуй.

Архиереят: МОЛИТВАТА

Всевишни Боже, Владико и Създателю на всички твари, Който изпълваш всичко с Твоето величие, и държиш всичко с Твоята сила, на Тебе, Всеподателя, нашия Господ, ние недостойните принасяме благодарност, не се отвръщай от нас, заради нашите беззакония, но направи тъй, щото Твоите милости и щедрости да ни изпреварват. Ти за нашето избавление си изпратил Твоя. Единороден Син, и си благоволил с Твоето безмерно снизхождение към рода човечески, защото милостиво желаеш и очакваш да се обърнем към Тебе и да бъдем спасени. Ти, снизхождайки към немощите на нашето естество, ни укрепваше с благодатта на Всесилния Свят Твой Дух, и ни утешаваше със спасителна вяра и съвършена надежда на вечните блага, и напътствайки Твоите избрани в Горния Сион, ги съхраняваш като зеницата на око. Изповядваме, Господи, Твоето велико и несравнимо човеколюбие и милосърдие, но като виждаш многото подхлъзвания, усърдно, Всеблаги Господи, Те молим: погледни на Твоята Църква, виж, защото макар с радост да приехме Твоето спасително благовестие, но тръните на суетата и страстите го заглушават и го правят малоплодно, а в някои дори и безплодно, и с увеличаване на беззаконията едни с ереси, а други с разкол се противят на Твоята евангелска истина, отстъпват от Твоето наследство, отхвърлят Твоята благодат и подлагат себе си на съда на Твоето пресвято Слово. Премилосърдни и всесилни Господи, не се гневи докрай! Бъди милостив, умолява Те Твоята Света Църква, като представя пред Тебе началника и извършителя на нашето спасение Иисус Христос, бъди милостив към нас, укрепи ни в Правата вяра с Твоята сила, С Твоята божествена светлина просвети очите на разума на заблудените, да разберат Твоята истина. Смекчи тяхното ожесточение и отвори техните уши, за да чуят и познаят Твоя глас и се обърнат към Тебе, нашия Спасител. Изправи, Господи, развратените и онези, които не живеят съгласно християнското благочестие. Направи така, че всички да живеем свято и непорочно, та спасителната вяра да се вкорени и плодоносна да пребъдва в нашите сърца. Господи. Не отвръщай Твоето лице от нас, въздай ни радостта на Твоето спасение, подай, Господи и на пастирите на Твоята Църква свята ревност и грижата им за спасение на изпадналите в заблуда с Евангелския дух увенчай; така ръководени всички да достигнем до съвършена вяра, изпълнени с надежда и истинска любов; и там, с ликовете на чистите небесни сили да прославим Тебе, нашия Господ, Отец, Син и Дух Свети во веки веков. Амин.

Aрхиереят веднага казва:

Слава на Тебе, Боже, благодетелю наш, во веки веков.

Хорът: Амин. И пее или се чете химна на св. Амвросий,. В това време всички целуват светите икони на поставките им.

МОЛИТВАТА

Тебе, Бога, прославяме, Тебе, Господа, изповядваме, Тебе, предвечния Отец, цялата земя величае; Тебе всички ангели, Тебе небесата и всички сили, Тебе херувимите и серафимите с непреставащи гласове мощно възпяват: "Свят, свят, свят е Господ Саваот!", пълни са небесата и земята с величието на Твоята слава! Тебе хвали преславната апостолска дружина, Тебе възхвалява пророческият сонм и пресветлото войнство на мъчениците. Тебе по цяла вселена светата Църква изповядва - Отца на непостижимото величество, Твоя покланяем истински и Единороден Син и светият Утешител Дух. Ти, Царю на славата, Христе, Който си единосъщен Син на Отца, Ти, Който си приел да спасиш човека, не си се погнусил от девическата утроба; Ти надви жилото на смъртта, и отвори за вярващите Царството небесно. Ти седиш отдясно на Бога в славата на Отца, и ни уверяваш, че ще дойдеш като Съдия. Тебе, прочее, молим: помогни на Твоите раби, които си изкупил с драгоценната Си кръв: удостой ни да царуваме с Твоите светии във вечната Твоя слава. Спаси Твоите люде, Господи, и благослови наследието Си! Издигни ги, възнеси ги во веки. "През всички дни ще Те благославяме и ще възхва-ляваме Твоето име во веки и във век века!

Сподоби ни, Господи, в този ден да се запазим от грях. Помилуй ни, Господи, помилуй ни! Да бъде милостта Ти, Господи, върху нас, защото на Тебе се уповавахме, нека не се посрамим во веки. Амин.

 

След това обикновено се прави отпуст и веднага започва св. Литургия.

Ако реши архиереят, това Последование може да бъде и преди края на св. Литургия, по предписания начин.

 

 

Източник: Варненска и Великопреславска митрополия

Варна, 2010 г.