nedelia_pravoslavna_M Всемирното Православие - ЧИН НА ЛИТУРГИЯТА ЗА НЕДЕЛЯ ПРАВОСЛАВНАСлед св. Василиева литургия в Неделя на Православието, всички свещенослужители излизат от олтара и застават в средата на храма пред иконите на Спасителя и св. Богородица, поставени върху аналой.

 

Дякон: Благослови, владико.

Свещеник: Благословен Бог наш…

Народ: Амин.

Свещеник: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный…

Четец: Трисвятое. Пресвятая Троице, Отче наш...

Свещеник: Яко Твое ест царство...

Четец: Амин. Господи, помилуй (12). Приидите поклонимся...

 

74 псалом:

Изповядваме Те, Боже, и ще те славим, и ще призовем Твоето име; това разгласят Твоите чудеса. "Кога избера време, Аз ще извърша съд по правда. Тресе се земята и всички, които живеят на нея. Аз ще заякча стълбовете й." Казвам на ония, които безумстват: не безумствайте, и на нечестивците: не дигайте рог, не повдигайте високо вашия рог, не говорете против Бога твърдоглаво, защото въздигането не иде нито от изток, нито от запад, нито от пустинята, но Бог е съдия: едного унижава, а другиго въздига; защото чашата е в ръката на Господа, виното - пълна смес – кипи в нея, и Той налива от нея. Дори нейното дрождие ще изцеждат и пият всички нечестивци по земята. Аз пък вечно ще разгласям, ще възпявам името на Бога Иаковов, ще сломя всички рогове на нечестивците, и роговете на праведника ще се възвисят.Слава..., и ныне... Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже (3). Господи, помилуй (3)

Дякон: С мир на Господа да се помолим.

Народ: Господи, помилуй. (След всяко прошение)

Дякон: За мира свише и за спасението на нашите души, на Господа да се помолим.

За мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви и тяхното единство, на Господа да се помолим.

За този свят храм и за ония, които с вяра, благоговение и страх Божи влизат в него, на Господа да се помолим.

За Високопреосвещения наш Митрополит (архиепископ, епископ) (името), за честното свещенство, за дяконството в Христа, за всички църковнослужители и народа, на Господа да се помолим.

За всички благочестиви и православни християни и за спасението им, на Господа да се помолим.

За този град, (ако е в село: това село; ако е в манастир: за тази света обител) за всеки град и страна, и за тези, които с вяра живеят в тях, на Господа да се помолим.

За благорастворение на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, на Господа да се помолим.

За тези, които плават, пътуват, боледуват, страдат, за пленените и за тяхното спасение, на Господа да се помолим.

 

За да погледне с милостиво око на светата Своя Църква, и да я опази невредима и непобедима от ереси и суеверия, и да я огради със Своя мир, на Господа да се помолим.

За да премахне мерзостта на запустението, стояща на Свято място, и да въздигне християнските сили, и славно да прослави в тях Своето Пресвято Име, на Господа да се помолим.

За да умири Своята Свята Църква, и да я запази невредима и непоколебима от всяко зло нападение на всички противящи се отстъпници, на Господа да се помолим.

За да утихне нейното раздиране, и чрез силата на Светия Дух всички отстъпили да обърне към познание на истината, и да ги причисли към Своето избрано стадо, на Господа да се помолим.

За да изкорени всички ереси и отстъпления, и да насади навсякъде благочестие и правоверие, на Господа да се помолим.

За да просвети всички със светлината на Своето благоразумие, Своите верни да укрепи, и да ги запази непоколебими в правоверието, на Господа да се помолим.

За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим.

Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, с Твоята благодат.

Като поменахме заедно с всички светии Пресветата, Пречиста, Преблагословенна, Славна Владичица наша Богородица и Приснодева Мария, нека сами себе си, и един друг, и целия си живот на Христа Бога да отдадем.

Народ: Тебе, Господи.

Свещеник: Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков.

Народ: Аминь. Бог Господь, и явися намъ...

Тропар, глас 4: Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоихъ великихъ благодеяниихъ, на насъ бывшихъ, славяще Тя хвалимъ, благословимъ, благодаримъ, поемъ и величаемъ Твое благоутробие, и рабски любовию вопиемъ Ти: благодетелю, Спасе нашъ, слава Тебе.

Слава...,

глас 3: Твоихъ благодеяний и даровъ туне, яко раби непотребнии сподобльшеся, Владыко, къ Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносимъ, и Тебе, яко благодетеля и Творца славяще, вопиемъ: слава Тебе, Боже прещедрый.

И ныне...,

глас 4: Якоже вышния тверди благолепие, и нижнюю споказалъ еси красоту святаго селения славы Твоея, Господи, утверди сие во векъ века, и приими нашя въ немъ непрестанно приносимая Тебе моления Богородицею, всехъ Животе и Воскресение.

 

Дякон: Вонмемъ.

Свещеник: Мир всем.

Четец: И духови твоему. Прокименъ, гласъ 4: Насаждени въ дому Господни, во дворехъ Бога нашего процветутъ.

Стихъ: Возвеселится праведникъ о Господе, и уповаетъ на Него.

Дякон: Премудростъ.

Четец: Из посланието на свети апостол Павел до римляни чтение.

Дякон: Да внимаваме.

Четец: Братя, моля ви, пазете се от ония, които произвеждат разцепления и съблазни против учението, което сте научили, и странете от тях. Защото такива служат не на Господа нашего Иисуса Христа, а на корема си, и със сладки и ласкателни думи измамват сърцата на простодушните. Вашата послушност на вярата е на всички известна; затова аз се радвам за вас, но желая, да бъдете мъдри в доброто и прости в злото. А Бог на мира скоро ще съкруши сатаната под нозете ви. Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вас! Амин.

Свещеник: Мир ти, читающему.

Четец: И духови твоему.

Народ: Алилуя (3).

Дякон: Премудрость, прости! Услышимъ Святаго Евангелия.

Свещеник: Миръ всемъ.

Народ: И духови твоему.

Свещеник: От Матея Святаго Евангелия чтение.

Народ: Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Дякон: Вонмемъ.

Свещеник: Рече Господ: Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен. Понеже Син Човеческий дойде да подири и спаси погиналото. Как ви се струва? Ако някой има сто овци, и една от тях се заблуди, не ще ли остави деветдесетте и девет, и не ще ли иде по планините да дири заблудената? И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудени. Тъй и вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките. Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си; ако не послуша, вземи със себе си още едного или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума; ако ли пък не послуша тях, обади на църквата; но, ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар. Истина ви казвам: каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето.

Народ: Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Дякон: Помилуй ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилуй.

Народ: Господи, помилуй (3) (след всяко прошение).

Дякон: Помени Господи Боже наш Пресветите Твои страдания, които доброволно си претърпял за нас, и проливането на Пречистата Ти Кръв, с която си ни освободил от мъчителството на дявола, и животворната Си смърт, чрез която нас – умрелите в греха, преславно Си оживил, и умири Твоята Свята Църква, и избави я скоро от всички беди и нужди, и от всяко зло нападение и люто гонение на противящите се отстъпници, молим Ти се Всещедрий Владико, скоро чуй ни и милостиво помилуй.

Още се молим за Високопреосвещения наш Митрополит (архиепископ, епископ) (името), за нашите братя свещеници, свещеномонаси, свещенодякони и монаси и за цялото в Христа наше братство.

Като не искаш смъртта на грешниците, но очакваш обръщането и покаянието им, съедини всички в Твоята свята Църква, молим Ти се, всесилни Творче, чуй ни и ни помилуй.

Ти, Който устрои този свят за Твоя слава, направ? така, че с истинна вяра и благочестие всички да прославят Тебе нашия Бог, молим Ти се, всесилни Творче, чуй ни и ни помилуй.

Ти, Който ни даде Твоята заповед, да любим Тебе, нашия Бог, и ближния си, направи така, че ненавистта, враждите, обидите, и другите беззакония да се прекратят, и истинската любов да царува в нашите сърца, молим Ти се, Спасителю наш, чуй и милостиво помилуй.

Още се молим да чуе Господ Бог гласа на молбите на нас, грешните, и да ни помилва.

Свещеник: Чуй ни, Боже, Спасителю наш, упование на всички земни краища и на тия, които са далече в морето, и милостив, милостив бъди, Владико, за нашите грехове и помилуй ни. Защото Си милостив човеколюбец Бог, и на Тебе слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков.

Народ: Амин.

Дякон: Господу помолимся.

Народ: Господи, помилуй.

Свещеник: Всевишний Боже, Владико и Създателю на всяка твар, Ти, Който изпълваш всичко с величието на Твоята слава и поддържаш всичко чрез Твоята сила! На Тебе, всеблагия наш Господ, ние недостойните, принасяме благодарност, защото не се отвръщаш от нас заради нашите беззакония, но по-скоро ни предваряш с Твоите щедрости. За нашето избавление Ти си пратил Единородния Си Син, и си благовестил Твое неизмеримо снизхождение към човешкия род, защото с голямо желание искаш и очакваш да се обърнем към Тебе, и да се спасим. Ти, снизхождайки към немощите на нашето естество, ни укрепяваш чрез всесилната благодат на Светия Твой Дух, утешаваш ни със спасителната вяра и съвършенната надежда за вечните блага, и водейки Твоите избранници в горния Сион, ги пазиш като зеница на окото. Изповядваме, Господи, великото Ти и несравнимо човеколюбие и милосърдие. Но виждайки многото съблазни, всеблагий Господи, прилежно Те молим: погледни на Твоята Църква и виж, че макар да приехме с радост Твоето спасително благовестие, но тръните на суетата и страстите го правят у някои малоплодно, у други съвсем безплодно, и поради умножаването на беззаконието, някои се противят на Твоята евангелска истина и чрез ереси или разколи отстъпват от Твоето наследство, отхвърлят Твоята благодат, и се подлагат на съда на Твоето пресвято Слово. Премилосърдни и всесилни Господи, Който не се гневиш до край, Твоята Църква, имайки като единствен Посредник и Застъпник пред Тебе Началника и Извършителя на нашето спасение Иисуса Христа, Те моли: бъди милостив към нас, укрепи ни в правоверието чрез Твоята сила, с Твоята божествена светлина просвети духовните очи на заблуждаващите се, за да разберат Твоята истина, смегчи ожесточението им, и отвори слуха им, за да познаят Твоя глас и да се обърнат към Тебе, нашия Спасител. Прекрати, Господи, несъгласията им и изправи живота, който водят, противно на християнското благочестие. Направи всички да живеем свято и непорочно и така спасителната вяра да се вкорени в сърцата ни и да пребъде плодоносна. Не отвръщай лицето Си от нас, Господи, въздай ни радостта на Твоето спасение. Подай, Господи, и на пастирите на Твоята Църква свята ревност и евангелски дух в грижата им за спасението и обръщането на заблудените, та всички водени от Тебе, да достигнем там, където е завършекът на вярата, изпълнението на надеждата и истинската любов, и там заедно с ликовете на най-чистите небесни сили да прославим Тебе, нашия Господ, Отец и Син и Свети Дух во веки веков.

 

Народ: Амин.

 

Дякон: Кто Богъ велий, яко Богъ нашъ? Ты еси Богъ, творяй чудеса единъ. (3)

 

Празнувайки деня на Православието, православни люде, да прославим най-вече Подателя на всички блага Бога, Който е благословен во веки. Този наш Бог, промисляйки и утвърждавайки за Свое възлюбено наследие светата Църква, още в рая положи нейната основа, утешавайки с истинното Си слово праотците, отпаднали чрез престъплението. Този наш Бог, ръководейки се от това спасително обещание, не Се остави незасвидетелстван, но искайки спасението да се провъзвести първо чрез отците и пророците, го предизобрази по различни начини. Този наш Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина, чрез Когото сътвори и вековете, и Който възвести благоволението на Отца към нас, откри небесните тайни, увери чрез силата на Светия Дух истината на благовестието, изпрати апостолите по целия свят да проповядват Евангелието на Царството, и потвърди това с различни сили и чудеса. Следвайки това спасително откровение и държейки се о това благовестие,

 

ВЯРВАМЕ

 

В един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко е станало; Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтий Пилат, и страда и бе погребан, и възкръсна в третия ден, според Писанията; и възлезе на небесата, и седи от дясно на Отца; и пак ще дойде в слава да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците. В една, свята, съборна и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.

Това е вярата на апостолите, това е вярата на отците, това е православната вяра, това е вярата, която утвърди вселената.

Приемаме и утвърждаваме още и съборите на светите Отци, техните предания и писания, съгласни с Божественото откровение.

И макар че враговете на Православието се противят на този Божи промисъл и спасително откровение за нас, Господ не забравя униженията на Своите раби: защото той предаде на безчестие хулителите на Неговата слава, прогони дръзките врагове на Православието и ги обърна в бягство.

Затова както ублажаваме и възхваляваме онези, които приемат Божественото откровение и покоряват разума си на него, така отлъчваме и анатемосваме онези, които се противят на тази Истина, ако не се покаят пред Господа, Който очаква тяхното обръщане и покаяние; така ние следваме Свещеното Писание и държим преданието на древната Църква.

Анатематизми

Дякон: На всичко, което е било нововъведено и постановено, или което занапред ще бъде постановено противно на църковното предание и учението и обичаите на светите и приснопаметни отци – анатема.

Клир: Анатема (3).

Народ: Анатема (3).

Клирът и народът казват това след всеки възглас на дякона.

Дякон: На онези, които отричат Божието битие и утвърждават, че този свят е самобитен и всичко в него става случайно и без промисъл Божи – анатема.

На онези, които казват, че Бог не е дух, но плът; или пък че Той не е праведен, милосърден, премъдър, всезнаещ и които произнасят други подобни хули - анатема.

На ония, които дръзват да говорят, че Синът Божи не е единосъщен и не е равночестен на Отца, и казват същото и за Дух Светий, и които не изповядват Отца, и Сина, и Светия Дух като един Бог – анатема.

На ония, които безумно говорят, че за нашето спасение и очистване от греховете не е било необходимо пришествието в света на Сина Божи в плът, Неговото доброволно страдание, смърт и възкресение – анатема.

На ония, които не приемат благодатта на проповядваното от Евангелието изкупление, като единствено средство за нашето оправдание пред Бога – анатема.

На ония, които дръзват да говорят, че Пречистата Дева Мария не е била преди раждането на Христа, при самото раждане и след раждането Дева – анатема.

На ония, които не вярват, че Духът Светий умъдри пророците и апостолите и чрез тях ни възвести истинския път към вечното спасение, потвърждавайки това с чудеса, и също не вярват, че сега Той обитава в сърцата на верните и истински християни и ги наставлява на всяка истина – анатема.

На отхвърлящите безсмъртието на душата, края на света, бъдещия съд и вечното въздаяние за добродетелите на небе-

сата, и вечното осъждане за греховете – анатема.

На отхвърлящите светите тайнства, извършвани в Христовата Църква – анатема.

На отхвърлящите съборите на светите Отци и тяхното предание, което е съгласно с Божественото Откровение и се пази благочестиво от Православната Вселенска Църква – анатема.

На ония, които ругаят и хулят светите икони, поставени от Светата Църква за възпоменание на Божиите дела и Неговите угодници, та чрез гледането им християните да се подбуждат към благочестие и подражание, и на ония, които казват, че иконите са идоли – анатема.

На ония, които учат и изповядват за тварна нетварната божествена благодат и Таворската светлина – анатема.

На теософите, дъновистите и другите еретици, които дръзват да говорят и безумно да учат, че Господ наш Иисус Христос е слязъл на земята и се е въплътил не веднъж, но много пъти, а също и на ония, които отричат, че истинската Премъдрост на Отца е Неговият единороден Син и въпреки Божественото Писание и учението на светите Отци, търсят други премъдрости – анатема.

На окултистите, спиритистите, чародеите, врачките и всички, които не вярват в Единия Бог, но почитат бесовете и не предават смирено на Бога своя живот, но с призоваване на чародейните бесове търсят да узнаят бъдещето - анатема.

На гонителите на Христовата Църква, на нечестивите отстъпници, вдигнали ръце против свещенослужителите Божи, поругали светините, разрушили Божиите храмове, изтезавали нашите братя и осквернили нашето отечество – анатема.

На всички еретици – анатема (3)

Клир: Анатема (3).

Народ: Анатема (3).

Дякон: Извършвайки днешното възпоменание за всички, които са се подвизавали за Православието със слова, писания, учение, страдания и богоугоден живот, като негови защитници, Христовата Църква възкликва:

На светия благоверен и равноапостолен цар Константин и майка му Елена, на благоверните Теодосий Велики, Теодосий Младши, Юстиниан, Ирина и Теодора и на всички други православни византийски царе и царици – вечна памет.

Народ: Вечна памет (3). (след всеки възглас)

На великите изповедници на светата Православна вяра, светите Игнатий Антиохийски, Киприян Картагенски, Атанасий Велики, Николай Мирликийски, Василий Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст, Кирил Алесандрийски, Лъв Велики и Флавиан Изповедник, на отците от седемте Вселенски събора, на преподобните Максим Изповедник и Йоан Дамаскин, на светите Константинополски патриарси Тарасий, Методий и Фотий, на светителите Григорий Палама Солунски, Марк Евгеник Ефески и прочие изповедници, отци и учители на Църквата, подвизавали се за нея - вечна памет.

На благоверния и равноапостолен княз Борис-Михаил, и на благоверните княз-мъченик Енравота-Боян, цар Петър и княз-великомъченик Йоан-Владимир, на равноапостолните славянобългарски учители Методий и Кирил и на техните ученици Климент и Наум Охридски, Сава, Горазд и Ангеларий, на преподобния наш отец Йоан Рилски чудотворец, на светите наши отци Иларион Мъгленски, Евтимий Търновски, Висарион Смолянски, на преподобните наши отци Гавриил Лесновски, Иоаким Осоговски, Прохор Пшински, Теодосий Търновски, на светите 26 Зографски мъченици, на светите мъченици Георги, Георги и Николай Софийски, и на света великомъченица Злата Мъгленска – вечна памeт.

На всички безбройни руски, български, сръбски, румънски свети новомъченици, пострадали от гоненията на безбожниците, вечна памeт.

На всички православни светейши патриарси и преосвещени архиереи, които са отминали от тоя свят в доброто изповедание на вярата - вечна памeт.

На свещенослужителите и монашестващите, на Христо-любивите управници и на Христоименитото воинство, които са положили живота си на бойното поле за Православната вяра и отечеството - вечна памeт.

На всички православни християни, починали в истинската Вяра и благочестие и с надежда за възкресение - вечна памeт.

Народ: Вечна памeт (3).

Дякон: Тържествено възпоменавайки подвизавалите се в благочестие и давайки ги като пример за подражание на всички свои христоименити чеда, Православната Христова Църква има в дълг да възхвалява и подвизите на тези, които сега, подготвяйки се за вечното блаженство чрез спасителната вяра и добродетелта, утвърждават Православието.

На православните Архиереи на Светите Божии Църкви, правоправещи словото на Истината, на преосвещените митрополити, архиепископи и епископи и на целия свещен чин, на всички, които са ревнители за чистотата на Православието – многая лета.

Народ: Многая лета (3).

На Високопреосвещения наш Митрополит (архиепископ, епископ) (името) с клира и паството му - многая лета.

Народ: Многая лета (3).

На всички православни християни, които пре-бъдват в спасителната вяра, на ревнителите за благочестието и на всички, които се покоряват на Христовата Църква, подай Господи мир, благоденствие, изобилие на земните плодове и многая лета.

Народ: Многая лета (3).

Свещеник: Света Троице, прослави ги и утвърди ги докрай в правата вяра; а тия, които извращават и хулят спасителната православна вяра и Христовата Църква, обърни и ги приведи към познание на Твоята вечна Истина, по молитвите на Пресветата Владичица наша Богородица и Приснодева Мария и на всички светии.

Народ: Амин.

Свещеник: Слава Тебе, Богу, благодателю нашему, во веки вековъ.

Народ: Амин.

По време на следващата молитва от св. Амвросий Медиолански, всички се покланят на св. икони.

Четец (или певците): Тебе Бога хвалим, Тебе Господа изповядваме, Теб - предвечния Отец величае цялата земя, към Тебе всички ангели, небеса и сили, херувими и серафими с непрестанни гласове зоват: свят, свят, свят, Господ Бог Саваот, пълни са небесата и земята с величието на Твоята слава. Тебе хвали преславният апостолски лик, пророческият сонм и пресветлото мъченическо войнство, Тебе изповядва светата Църква по цялата вселена - непостижимото величие на Отца, Твоя покланяем истински и единороден Син и Светия Дух Утешител. Ти, Царю на славата, Христе, Ти Си вечносъществуващият Син на Отца, Който приемайки човека за неговото избавление, не се погнуси от девическата утроба; Ти победи жилото на смъртта и отвори за верните Царството Небесно, Ти седиш отдясно на славата на Отца и ще дойдеш отново като Съдия. Затова Те молим: помогни на Твоите раби, които изкупи с пречистата Си кръв. Сподоби ни заедно с Твоите светии да царуваме във вечната Твоя слава. Спаси Твоя народ, Господи, и благослови наследието Си и во веки го въздигни, а ние през всички дни ще Те благославяме и ще възхваляме Твоето име вовеки. Сподоби ни, Господи, през този ден да се запазим от грях, помилуй ни, Господи, помилуй ни и нека Твоята милост бъде върху нас, понеже на Тебе се уповаваме, та да не се посрамим вовеки, амин.

Дякон: Премудростъ.

Свещеник: Пресветая Богородице, спаси насъ.

Народ: Честнейшую херувимъ...

Свещеник: Слава Тебе, Христе Боже...

Народ: Слава... Господи помилуй (3). Благослови.

Свещеник: Воскреси изъ мертвыхъ Христосъ истинный Богъ нашъ, молитвами пречистыя и пренепорочныя святыя Своея Матере, святыхъ славныхъ и всехвальныхъ апостолъ, святыхъ славныхъ добропобедныхъ мучениковъ, преподобныхъ и богоносныхъ отецъ нашихъ, и всехъ святыхъ, помилуетъ и спасетъ насъ, яко благъ и Человеколюбецъ.

Народ: Амин.

Свещеник: Молитвами святыхъ отец нашихъ, Господи Иисусе Христе, Боже нашъ, помилуй насъ.

Народ: Амин. Амин.