Пред Вас е един виртуален проект, който ще Ви отвори една нова врата в необятното интернет пространство. Тази нова възможност ние създадохме за Вас, водени от желанието да си помогнем във време на безизходица и морална безпътица, време, в което изконните български идеали изглеждат карикатурно, а понятия като Бог, Вяра, Любов, Надежда бледнеят пред рекламни и комерсиални идоли.

Знаем, че българската действителност е сива, знаем, че в трудния ни и оплетен социален и личен живот трудно намираме време за великото и универсалното. Но в същото време знаем, че когато човек се бори с нокти и зъби за своето съществуване, когато не вижда светлинка в края на пътя, той си задава настойчиво въпроси за своето съществуване и търси упование в Бог и неговата помощ.

                                                                          Продължава