ДО

НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО НЕВРОКОПСКИЯ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ,

КЛИРА И ЦЪРКОВНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕВРОКОПСКА ЕПАРХИЯ ПО ПОВОД

120-ГОДИШНИНАТА ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЕПАРХИЯТА


ВАШЕ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО,

ВСЕЧЕСТНИ ОТЦИ, ВЪЗЛЮБЕНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

В тези дни на духовна радост от юбилейните чествания на 120-годишнината на Вашата Богоспасаема епархия приемете нашите и на Св. Синод на Българската Православна Църква - Българска Патриаршия най-искрени, всесърдечни благопожелания за още много благословени и мирни години на възрастване на епархията Ви - в единство на архиерей, клир и църковен народ, „в съзиждане на тялото Христово, докле всинца достигнем до единството на вярата и на познаването Сина Божий, до пълната възраст на Христовото съвършенство” (Еф. 4:12-13)!

Възстановена в далечната 1894 година, Неврокопската епархия на светата Българска православна църква е свидно чедо и скъпо достижение на църковно-освободителните борби на нашия благочестив народ, намерили осъществяване в народообединителното и църковно-просветно дело на Българската Екзархия - в пределите на новоосвободена България и извън тях. И ето че и днес, надживяла всевъзможни изпитания, споделила изцяло историческите превратности в живота на Българската православна църква и на Българската държава, Вашата Богохранима епархия все повече се утвърждава в делото на цялата Христова Църква и продължава да принася обилни плодове на благочестие и на автентична, висока християнска духовност.

Особена роля за това имат, разбира се, от Бога и от Неговия народ избираните и ръководили епархията Неврокопски архиереи от далечното и по-близкото    минало,    на   чийто    пример    и    завети   усърдно    подражава    и нинездравстващият наш в Господа брат и съслужител - митрополит Серафим. Надяваме се и вярваме, че ревността по Бога и по Неговото дело на земята, завещана на всички ви от дивни светилници на благочестието като приснопаметните Неврокопски архиереи Иларион и Макарий, като увенчалия и живота, и служението си с венеца на мъченичеството митрополит Борис и особено - като все още непрежалимия за всички нас владика Натанаил, ще продължи да принася обилен плод и да се разгаря още по-силно в лицето и в делото на Ваше Високопреосвещенство и на повереното Ви от Господа паство, което винаги е било образец за добродетелен и Богоугоден християнски живот -във вътрешно църковно единство и в пълно съзвучие с Божията свята воля и с Божиите заповеди.

Ето защо, в тези празнични както за вас, така и за цялата Българска Патриаршия дни, сме особено радостни да засвидетелстваме още веднъж общото си задоволство от разцвета на църковния живот, във всички негови аспекти, в обичната ни Неврокопска епархия. Да кажем на всички, че благодарение неуморния труд на своите архипастири Вашата епархия е образец и по отношение на манастири и манастирски живот, и като енорийски живот, и особено що се отнася до работата с „тия малките" (Мат. 18:10, 14), за които Господ ни е заръчал да полагаме най-много грижи да не затваряме техния път към Царството небесно. Не на последно място, трябва да подчертаем и топлите братски връзки и сътрудничество на Неврокопска епархия с близоседните епархии на Гръцката православна църква - отношения, градени години наред от приснопаметния Неврокопски митрополит Натанаил и продължаващи и до днес - при неговия духовен син и достоен приемник Високопреосвещения наш събрат митрополит Серафим.

Да даде Бог, щото вярата и благочестието в този така прекрасен край на нашата Родина да продължават да тържествуват, а Божията любов и Неговата велика милост да изобилстват над клира и народа на Неврокопска епархия, та да бъдете за всички нас - каквито и винаги сте били - пример за подражание и вдъхновение по общия ни път към Христос и Неговото вечно царство!

Бог на мира и любовта и общението в Светия Дух да бъдат с всички вас!

Амин!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

† НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ