206391.p Всемирното Православие - НА СВЕТА ГОРА – АТОН СЕ СЪСТОЯ ПРЕДАВАНЕТО НА ВЛАСТТА НА НОВАТА СВЕЩЕНА ЕПИСТАСИЯВ Свещената Епистасия на Атон на 14 юни 2015 г., в деня, когато че чества Съборът на всички Преподобни, просияли на Светата Атонска Гора, на тържествено богослужение в храма в съборния храм на Атон – (Протата) в Карея се състоя ежегодното официално предаване на властта на Света Гора на новия състав на Свещената Епистасия – органа на изпълнителната власт на Атон, съобщи порталът «Русский Афон».

Тази година, в съответствие с Устава на Света Гора Атон, в състава на новата Епистасия влизат: отец Павел от Великата Лавра (в качеството си на нов протепистат), отец Теоктист от манастира Дохиар, отец Григорий от манастира Ксенофонт и отец Гавриил от Есфигменското братство, разположено в Карея.

Представителите на тези четири светогорски обители смениха предишния състав на Свещената Епистасия, в който през 2014-2015 г. влизаха отец Симеон от манастира Дионисат (в качеството си на протепистат), йеромонах Евтимий от Зографския манастир, йеромонах Кирион от манастира Св. Пантелеймон и отец Ефрем от манастира Констамонит.

По древна атонска традиция по време на интронизацията в съборния храм Протата новият протепистат отец Павел Лавриот прие жезъла, символизиращ властта на прота или, както още го наричат, желъза на Пресвета Богородица.

След края на богослужението в залата за събрания на Епистасията се състоя тържествено заседание на Свещения Кинотис, под председателството на новия протепистат.

На церемонията по предаването на властта на новия състав на Свещената Епистасия присъстваха представители на гражданската власт в Гърция и губернаторът на Атон Аристос Космироглу.

Свещената Епистасия (῾Ιερὰ̓Επιστασία - Свещения Надзор) е орган, на който принадлежи изпълнителнатавласт на Атон. Нейният състав се сменя всяка година в началото на юни. Разположена е в Карея (гр. Кариес) — столицата на автономната монашеска република.

Състои се от представителите на ежегодно сменящите се една друга 5 четворки (групи, в които влизат по 4 манастира), на които са разделени 20-те манастира на Атон:

1. В първата група влизат: Великата Лавра, Дохиар, Ксенофонт и Есфигмен.
2. Във втората: Ватопед, Кутлумуш, Каракал и Ставроникита.
3. В третата: Иверски, Пантократор, Филотей и Симонопетра.
4. В четвъртата: Хилендар, Ксиропотам, свети Павел и Григориат.
5. В петата: Дионисиат, Зограф, Св. Пантелеймон и Констамонит.

Всяка година една от групите се сменя с друга и съставя Свещената Епистасия. Първият по ред (прот, πρῶτος - пръв) член начело на групата (четворка) носи титула «Протепистат» (пръв надзорник), председателства Епистасията и носи жезъла на прота.

Всички епистати са равни помежду си. Всеки един от тях получава 1 част от състоящия се от 4 части печат на Свещения Кинотис с изображение на св. Богородица Платитера (Πλατυτέρα – Ширшая небес). При отсъствието на някой от епистатите, неговата част от печата може да бъде предадена от негов представител, но не и на друг член на Епистасията.

В случай на равен брой гласове, приемането на решение се предава на Свещения Кинотис (гр.῾ΙερὰΚοινώτης) или Прота́т— централния изпълнителен съборен орган за управлеине на Света Гора Атон, в който влизат представители (антипросопи) от всичките 20 атонски манастири.

 

206392.p Всемирното Православие - НА СВЕТА ГОРА – АТОН СЕ СЪСТОЯ ПРЕДАВАНЕТО НА ВЛАСТТА НА НОВАТА СВЕЩЕНА ЕПИСТАСИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206394.p Всемирното Православие - НА СВЕТА ГОРА – АТОН СЕ СЪСТОЯ ПРЕДАВАНЕТО НА ВЛАСТТА НА НОВАТА СВЕЩЕНА ЕПИСТАСИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Използвани са снимки от сайта Аmen.gr