Пловдивска духовна семинария “Св. Св. Кирил и Методий “ е средно духовно училище с петгодишен курс на обучение. Тя има за цел да подготви просветени, достойни свещенослужители и други служители на Българската православна църква, усвоили основните истини на православното християнско учение и възпитани в родолюбие и евангелските добродетели