1539246855 Всемирното Православие - 20-ТЕ МИТАРСТВА, ПРЕЗ КОИТО ПРЕМИНАВА ДУШАТА СЛЕД СМЪРТТА (2)За нас е крайно назидателно да знаем какви грехове се разследват на всяко митарство, за да ги избягваме или, ако сме ги вършили, да се покаем за тях, докато е време. Защото, ако се окаже на някои митарства, че сме виновни в разследваните там грехове, веднага демоните ще добият власт над душите ни и ще ни завлекат в адските тъмници…

Подробното изреждане на митарствата е практически много полезно, понеже ни напомня всички грехове, които трябва да изповядаме пред духовника, за да не попаднем поради тях под мрачните сводове на вечния плач!

МИТАРСТВАТА са двадесет на брой.

На 1-то митарство се изследват греховете на езика: празнословие, сквернословие, срамословие, кощунство, проклятия, неприлично смехотворство, безсрамни песни и др.

На 2-то митарство се изпитват различните видове лъжи: лъжесвидетелстване, невярно призоваване на Божието име, клетвопрестъпничество, неизпълняване на дадените Богу обети, съзнателно скриване на греховете при изповед – било от срам, било от страх и пр.

На 3-то митарство се разследват различните видове осъждания и клевети. Тук спадат следните грехове: хули и подигравки по чужд адрес, очерняне името и честта на ближния, доносничество, одумване зад гърба и пр.

4-то митарство е свързано с чревоугодието. Към него се отнасят: многояденето, лакомията, пиянството, греховните пиршества, скришното ядене, неспазването на постите и пр.

5-то митарство е митарството на леността. Тук се изпитват мързеливите хора, прекарали живота си в празност и безделие, както и тунеядците, готованците, използващите чужд труд с безогледна жестокост и несправедливост, подкупващите и приемащите подкуп, а също и небрежните към прослава на Божието велико име, ленивите в духовния живот, непосещаващите църковните богослужения, предаващите се на униние, отчаяние и пр.

На 6-то митарство се задържат крадците, присвояващи си по разни начини чужди вещи: невръщане на дългове, повреждане на чуждо имущество и т.н.

На 7-то митарство се разглеждат греховете на сребролюбците и скъперниците, както и на разточителните и прахосниците.

На 8-то митарство биват спирани лихварите, комарджиите и грабителите, експлоататорите и неправедно забогателите.

На 9-то митарство се изпитват разни видове направди, извършвани от съдии, които се поддават на подкуп, поради което оправдават виновните и осъждат невинните. Към това митарство спадат и продавачите, които, които мерят лъжливо и измамват купувачите.

На 10-то митарство се отговаря за всяка проявена завист, омраза, братоненавистничество, недружелюбност и всякакъв подобен вид злоба.

На 11-то митарство се търси сметка за гордостта в разните ѝ видове: тщеславие, самомнение, безочливост, надменност, презрение, самохвалство, честолюбие, ропот, а също тъй незачитане на родителите и непокорство към началниците.

На 12-то митарство се обследват греховете гняв и ярост

13-то митарство е митарството на злопаметството. Тук се осъждат всички ония, които задържат в сърцето си лоши чувства и настроения против ближните си, като не им прощават и отвръщат на злото със зло.

14-то митарство препречва пътя към вечния покой на убийците, самоубийците, разбойниците и побойниците, както и на всички ония, които с гняв са ударили или наранили някого. Като убийци ще бъдат съдени и тези жени, които съзнателно са убивали свои деца в утробата си, като са ги лишавали още преди рождението им от живот, който е дар Божий.

На 15-то митарство се задържат чародеите, магьосниците, спиритистите, медиумите, астролозите, гадаещи по звездите, хиромантите, гадаещи по линиите на ръката и врачуващите по всякакъв друг начин, бесовските „ясновидци“, всички нечестивци, които призовават на помощ тъмни духове.

На 16-то митарство се изпитват блудниците – не само тези, които са блудствали на дело, но и които са си позволявали всякакви скверни мисли, представи, желания, без да са изповядали с покаяние всичко това и без да са се борили срещу греха, като са пребъдвали дълго в нечистите си мечтания, услаждали са се от тях, съизволявали са на греха или са се провинявали с блудни осезания, страстни целувки и нечисти докосвания.

17-то митарство има предвид прелюбодействата, съпружеските изневери, блудните грехопадения на брачните хора.

18-то митарство осъжда разните видове противоестествени содомски блудни съгрешавания.

На 19-то митарство се изпитват ересите, неправилните верови възгледи, отстъплението от Православното изповедание, както и неверието, съмненията във на вярата, съзнателното хулене на светиите др.

20-то митарство е последното. В него се задържат душите, проявили немилосърдие и жестокост. Дори и някой много да е постил, дори да е минал живота си в суров подвиг, дори и да е запазил целомъдрието си – ако е бил безсърдечен към ближните си, той не може да премине благополучно през това последно митарство и бива хвърлен поради немилосърдието си в адските бездни, съгласно Божественото определение: „Съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост“ (Иак. 2:13).

След като душата премине митарствата, на 40-ия ден се определя от Бога мястото ѝ, дето ще пребъдва до Второто Христово пришествие.

 

+    +    +

Архимандрит Серафим Алексиев. Беседи за живота след живота. София, 2009 г.