adm_sad Всемирното Православие - НА 12 ЯНУАРИ 2010 Г. ВАС ЩЕ РАЗГЛЕЖДА ЖАЛБА НА АПОСТОЛСКА РЕФОРМИРАНА ЦЪРКВА, НАСОЧЕНА СРЕЩУ КОНСТИТУЦИОННИЯ СТАТУТ НА БПЦ
Източник: http://bg-patriarshia.bg
 
 
 
     На 12 януари 2010 г. Върховният административен съд (ВАС) ще разглежда жалба на Апостолска реформирана църква (АРЦ), в която се иска преразглеждане на Решение № 122 от 10. 07. 2009 г. на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Напомняме, че с това свое решение КЗД отхвърли обвиненията на протестантската общност срещу д-р Десислава Панайотова за това, че е споменала в интервю името на пастор Георги Бакалов и поделението на АРЦ ХЦ "Прелом" в контекста на оплаквания от потърпевши граждани, чийто живот е бил засегнат от сектантски учения и практики.

В хода на делото стана ясно, че същинската цел на жалбоподателите е отмяната на Закона за вероизповеданията и чл. 13 (ал. 3) от Конституцията на България, където се казва, че "традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание". Същото искане е поставено и в жалбата до Върховния административен съд, в която се прави опит да се внуши, че е дискриминационно спрямо другите вероизповедания признанието, което българската държава отдава на Българската православна църква за приноса й в цялостното развитие и благопреуспяване на българската нация.

 

След края на делото във ВАС ще ви информираме за неговия изход.

Той ще покаже дали в България е допустимо българи, пък били те и с различна вяра, да застават срещу българската история и духовна култура, срещу Църквата, която дари на своя народ буквите, Христовото Евангелие, християнското самосъзнание и нравственост, пътя към спасението и Божието Царство. И не е ли редно, въпреки етническите, мирогледни и религиозни различия, и наред с плурализма в съвременното ни общество, всички да отдадем на Църквата уважение, благодарност и поклон?