IMG_4857 Всемирното Православие - МАЙКА ВАЛЕНТИНА (ДРУМЕВА): ЗДРАВА ВЯРА

Икона на св.мъченици  Кирил и майка му Иулита от храма на тяхно име в гр. Банкя

В нашата антиокултна рубрика „За врачките, гледачките и за вредата от окултизма” ви предлагаме откъс от учебник по вероучение за деца до дванадесет години, а при необходимост и за по-възрастни. Написан е от игумения Валентина, която има дългогодишен опит като преподавателка по вероучение.

Уроците се състоят от вероучителна част и нравствена поука, дадена в достъпен вид като разказ от съвременния живот.

Родителите се тревожат и се стремят да предпазят детето си, когато дружи с деца, които имат лошо поведение, за да не се научи да им подражава. А умните деца сами подбират приятелите си. Лошият пример бързо въздейства и разваля характера.

Има и невидим свят, с който човек общува. Добрите невидими сили са ангелите и светиите, които ни свързват с Бога. Злата сила е дяволът, който учи хората на грях. С него не бива да се влиза във връзка.

Другото име на дявола е лукавият. Той си служи с хитрости, за да излъже дори и вярващите християни. Избира тънки форми на въздействие. Тези, които не са просветени във вярата, лесно се увличат, а това е опасно за душата.

В такъв случай вярата се замърсява. Повредена, тя вече престава да бъде здравата връзка на душата с Бога. А когато се прекъсне връзката между човека и Бога, душата загива.

Преди Христа хората се покланяли на демоните идоли. Вършели магии, гадателства и много други опасни действия, които замърсявали и погубвали душите им. Христос научи хората на здрава вяра в Единия истински Бог и победи дявола. За съжаление обаче и до днес има хора, които се поддават на такива измами.

С нездрава вяра душите им заболяват сериозно. Например за страх си леят куршум, отиват да си баят за главоболие, лекуват се при екстрасенси. Това са магьоснически действия, които правят човека приятел на дявола, а от него не може да се очаква нищо добро.

Други отиват при гадателки да им предскажат бъдещето или да открият изгубени вещи. Бог е забранил това още в Стария Завет. Ако беше необходимо и полезно да знаем бъдещето, Той щеше да ни надари с такава способност, както ни е дал зрение, слух, обоняние.

Вярването на сънища е също опасно. То е вид самопредсказване, което също е вредно. Има и суеверни действия за предпазване от лоши срещи и злополуки, като чукане на дърво, стискане на палци и др. Това също е измама. Гледането на карти, на кафе е тежък грях, защото е пак връзка със злите сили.

Зодиите, четирилистната детелина и други не носят щастие. Не е възможно съдбата на човека да зависи от мъртви неща. Има и още много други магьосничества и суеверия, които отдалечават човека от Бога.

Този, който е правил подобни връзки с дявола от незнание или малодушен страх, трябва да се очисти. Това става, като направи изповед пред свещеник, който е ръкоположен. Чрез него Христос опрощава греха, при условие, че няма вече да се повтаря.

Когато имаме смущения и страх, единственото лекарство е светият Кръст Христов. Трябва да го носим осветен на гърдите си. Още трябва да се прекръстваме често, което прогонва злите сили далече от нас.

Винаги трябва да имаме светена вода в дома си. Да се поръсваме с нея и да пием на гладно сутрин. Тя се освещава не от гадатели и екстрасенси, а от свещеника с честния Кръст. Когато се приема с вяра, ползата е голяма, защото Христос на Кръста победи силите на злото, които ни смущават по различни начини и най-често с неприятното чувство на страх.

Има християни, които поради незнание влизат във връзка с нечистите сили чрез посочените демонични действия, без да съзнават, че всъщност вярват на дявола, а не на Бога. Получавайки от дявола услуги или “помощ”, той добива власт над душите им. А всеки длъжник на дявола плаща прескъпо със здравето и живота на скъпоценната си душа.

Въпроси:

1. Какви невидими сили има?

2. С кои от тях трябва да общуваме и кои да избягваме?

3. Кое е оръжието на християнина против демоните?

4. Посочете магии и суеверия, от които трябва да бягаме.

5. Как трябва да очистим душата си от греха на суеверието?

Домашно:

Разкажете на домашните и близките си за вредата от връзката с демоните. Помолете ги, ако са се поддавали на магьосничества и суеверия, да направят изповед и никога повече да не търсят услугите на злото.

ДОБРИЯТ СЪВЕТ

Георги и Димитър бяха неразделни приятели. Помагаха си, във всичко бяха единомислени, но веднъж се получи недоразумение. Георги предложи във вторник на 13 май да отидат на разходка в близката околност.

Това е едно приятно развлечение след дългата зима, когато са стоели все затворени в дома.

Димитър обаче възрази. Майка му ходила при гадателка и тя казала, че този ден е неблагоприятен за семейството й. Не бивало да предприемат нищо, можело да се случи злополука.

Георги първо се почуди, но после се поддаде, защото и той вярваше в такива неща. Предложи да се излиза от дома непременно с десния, а не с левия крак. Тогава се избягвали лошите срещи и нежелани неприятности.

Смутиха се и двамата. Нямаше кой да им обясни кое е право и кое нередно. Решиха да отидат да попитат свещеника. Тук става въпрос за намеса на невидими сили, които обяснява религията.

Разговорът с духовния отец беше дълъг. Необходима е духовна просвета, която децата нямаха. Свещеникът първо ги изслуша и после започна:

- Деца, опасна е връзката с невидимите сили. Всичко, което ми разказахте, е внушение и лош съвет на дявола. Не е редно да слушаме гледачки и екстрасенси, които действат с помощта на дявола, а да правим това, което учи светата Църква.

- Кажете ни, отче, какво учи Църквата - помолиха и двамата.

- Необходимо е често да беседваме, но сега ще ви разкажа само за един случай. Апостол Павел проповядвал на народа за Христос, а една слугиня на висок глас гадаела. С това печелела пари за господарите си.

Помолили апостола да й забрани, защото смущавала беседата. Тя обаче казвала истината, че апостолът е пратен от Бога.

Той се обърнал, и не на нея, а на злия дух, който бил в нея, забранил. В същия миг слугинята изгубила способността си да гадае. Всъщност той изгонил злия дух, който се заселил в нея и който й внушавал какво да каже.

- Колко е опасно това! - възкликна Димитър и попита: - А защо казала истината?

- Защото дяволът е безплътен и знае някой неща. Покрай истината вмъква и лъжата. С това хитрува и заблуждава да му вярват.

- И сега гадателите вземат пари. Редно ли е? - запита Георги.

- Това е голям грях. Те твърдят, че предсказват с Дух Свети, а Той с пари не се купува. Грехът против Дух Свети е непростим!

Децата слушаха с интерес и свещеникът продължи:

- Сега ще ви обясня нещата с един прост пример. Голям пътнически кораб тръгнал на далечен път. Преди това капитанът старателно проверил дали всичко е в ред. Уверено държал кормилото и поглеждал компаса.

Изненадата му била голяма, защото въпреки пълната изправност корабът се отклонявал видимо в друга посока.

Това го обезпокоило. Наредил да се направи още веднъж проверка на уредите. Несъмнено всичко било в ред, но корабът пак продължавал да се отклонява от начертания път.

Тогава един от моряците забелязал, че близо до компаса случайно е попаднало парче от ръждив гвоздей. То предизвиквало отклонение от стрелката му. Веднага било отстранено и корабът тръгнал в желаната посока.

Умните деца веднага разбрали смисъла на казаното, а свещеникът в заключение обобщил:

- Така е, деца, и с вярата. Когато е чиста, тя води кораба на душата в правия спасителен път. Допусне ли се обаче ръждивото суеверие или магьосничество, тя се отклонява в опасна посока и непременно загива, ако не се отстрани причината.