Nebesno-voinstvo Всемирното Православие - ЕЗОТЕРИЧНА КНИГА ВЪВЕЖДА В ЗАБЛУДА На книжния пазар в страната от известно време се продава книгата „Небесно войнство и ангели хранители“, на чиято корица с едър шрифт е отбелязано „Препоръчано от Светия Синод“. Такава препоръка обаче въобще не е давана, както стана ясно от съобщението от канцеларията на Светия Синод на БПЦ. Книгата е на издателство „Милениум“, а относно подбора на текстовете и съставител на вътрешната страница на корицата е посочена г-жа Евгения Тилева.

След като още на самата корица книгата започва с лъжа, то не е трудно да отгатнем и нейното съдържание – а именно, че наред с цитати от Светото Писание, светите Отци и Молитвеника срещаме понятия като нумерология и астрология.

Този похват впрочем е типичен за разпространителите на езотериката и окултизма, които обичат да сместват истината с лъжата, за да уловят в мрежите си неподготвеният и подходил с доверие към книгата читател - след като на корицата изрично е указано, че изданието е препоръчано от Светия Синод на Православната ни църква!

Така например редом с молитвата към Ангела-Хранител, включена в сутрешните молитви в Православния молитвеник, е поместена също така и розенкройцерска(?!) молитва. Впрочем съставителката не крие симпатиите си към езотериката, като отбелязва: „Според езотеричните учения всеки от нас има ангел-хранител“. На друго място се заявява директно че „истината обаче е, че ангелите и архангелите са тясно свързани със зодиакалните знаци и планетарните енергии на нашата слънчева система“, като следва изброяване на различните зодии и за всяка от тях е посочен нейният ангел-пазител. Явно съставителката доста избирателно е чела творенията на св. Йоан Дамаскин, след като по-рано го цитира, а в случая пропуска да отбележи отношението му към астрологията, а именно: „Господ ни създаде със свободна воля и ние сме господари на своите действия. И ако всичките ни постъпки са резултат от разположението на звездите, значи вършим всичко по необходимост, ала необходимото не е нито порочно, нито добродетелно; щом пък не притежаваме пороци или добродетели, то и не заслужаваме нито похвала, нито порицание, а Бог се оказва несправедлив, отреждайки на едни блага, а на други - беди. Ала Господ не би ръководил творенията Си, както и не би промишлявал за тях, ако всичко беше подвластно на необходимостта. И разум не би ни бил нужен, че който не решава делата си, няма какво да обмисля, а доколкото разумът ни е даден за размишляване, всичко разумно е дарено със свободна воля.“

В този дух е и следващата глава, озаглавена „Ангели и нумерология“. В нея според датата на раждане чрез формула се съставя кратка характеристика на ангела-хранител, където се посочва, че ако получената цифра е четна, то ангела-хранител е от женски пол, а при нечетна - че е от мъжки пол. Явно авторката не познава добре Светото Писание или пък умишлено избирателно използва цитати от него, след като Господ Иисус Христос при спора си със садукеите отбелязва, че хората „при възкресението нито се женят, нито се мъжат, но пребъдват като Ангели Божии на небесата“(Мат. 22:31).

Това са само част от очевидните несъотвествия между Православната вяра и книгата „Небесно войнство и ангели хранители”. Кой е всъщност бащата на лъжите за християните е съвсем ясно. В случая обаче опасността е за незапознатия с основите на вярата ни български читател. Да не дава Господ нито една душа да се заблуди и отклони от живителното и спасително християнско учение.