946300184_946300184 Всемирното Православие - СВ. НИКОЛАЙ (ВЕЛИМИРОВИЧ): „ЧОВЕКЪТ В ХРИСТА Е ПО-ВИСОКО ОТ ЗВЕЗДИТЕ И ПО-СИЛЕН ОТ ВСИЧКИ СЪЗВЕЗДИЯ“ (2)Св. Николай Велимирович (1880 – 1956)
Из "Мисионерски писма"

Писмо 117 – До Станимир И., отговор на въпроса, действително ли вторник е нещастен ден.

И Вашият отец, казвате, е смятал вторник за нещастен ден, а ето сега и Вие. Мисля, че Вие грешите спрямо св. Йоан Кръстител, смятайки неговия ден за нещастен. Обаче денят на Вашата Кръстна слава се пада именно на празника на свети Йоан. (Всеки род в Сърбия има собствен „храмов празник“, който се нарича Кръстна слава. Тя е посветена на светеца защитник, който семейството наследява от своите предци по мъжка линия. 

Именно този светец е централната личност на Славата, заради него се събират семейството и всички гости. Основни атрибути на Славата са празничният хляб (славски колач), житото, иконата на светеца, когото славят и славската свещ – б. пр.)

Може би Вие не знете, че Църквата е посветила вторника на този велик и дивен светец? Не един, а всеки вторник. Но преди всичко позволете ми да ви дам кратко обяснение относно посвещаването на дните от седмицата. Православната църква, водена от Божия Дух, е посветила: понеделницитена светите Божии ангели, вторниците на свети Йоан Кръстител, средите на Честния Кръст Господен, четвъртъците на светите Божии апостоли (и на св. Николай Мирликийски Чудотворецб.пр.), съботите – на светите мъченици, неделите – на Възкресение Христово.

Според тези посвещения са разписани и каноните, и четенията, песнопенията и молитвите за всеки ден от седмицата, които Вие, „добрите православни“, както наричате себе си, би трябвало да четете и да знаете. И всяко от тия посвещения служи като залог за нашата победа в духовната бран и подвизите за спасение на душата.

Победоносните Божии ангели, като наши хранители и спътници, ни подкрепят да не падаме духом. Свети Йоан е победил и убийците си, и времето. Честният Кръст Господен е вечен символ на Божията победа над лъжата, на правдата над неправдата. Светите Божии апостоли са победили света. Светите мъченици са победили с честната си смърт всички свои мъчители и всички адови сили. А Христос е главният Победител на греха, ада и смъртта. Той е вдъхновител и обединител на всички победи на доброто. Затова Възкресението по превъзходство представлява само по себе си победа над победите.

Ние, християните вярваме, че дните се управляват от победните сили на Светлината, а не от някакви непреодолими астрологични предначертания.

В Христа човек е по-високо от звездите и по-силен от всички съзвездия. Следователно, вторник е денят на великия пророк и не съдържа в себе си никакво зло, освен това, което му приписват хората. Защото дните и времената са в Божия власт, и Господ ни дава чисти дни, като неизписан лист хартия, осветени от слънчевата светлина. За да остави човек отпечатъка от своята душа върху всеки лист, от раждането до смъртта, както Спасителят е оставил отпечатъка на Своето лице върху убруса на света Вероника.

Представете си, колко безобразни и уродливи отпечатъци ще се появят пред Божието лице, ако не се покаем и изправим навреме! Но, ако се покаем, Господ ще избели всички наши опетнени дни и уродливите ни лица ще превърне в сияещи ангелски ликове. Според пророческото слово: Да бъдат греховете ви и като багрено, като сняг ще избеля (вж.: Ис. 1:18).

Разбирате ли, че не дните ни правят нещастни, а самите ние. Върху хората не пада сполуката или несполуката на дните, а удачите или неудачите на хората се падат в Божиите дни. Споменавате, че Косовската битка е станала във вторник. Това е неудачно доказателство. Защото на Косово поле сърбите са пострадали не поради злощастния вторник, а поради злощастните благородници.

И все пак съществува една зловеща тайна, свързана с дните. Случило се, че в петък един човек запалил къщата на своя съсед, но вината му останала в тайна. Малко след това децата на човека с изгорялата къща си играли с огъня и случайно подпалили къщата на злоумишленика, отново в петък. Нима петък е нещастен ден? Не, не петъкът, а човешкият грях е донесъл бедата.

Един от византийските управители, иконоборец, на Рождество Христово изхвърлил всички икони от храма „Св. София“. На следващата година той бил убит от заговорници при входа на „Св. София“, на Рождество. Нима Рождество Христово е зловещ ден? Не, човешкият грях е причинил нещастието. Който вижда в това сляпа фаталност на деня, е гадател. А който разчита такива удивителни съвпадения като предупреждение и Божий знак, има чист ум.

Обикновено хората се страхуват от дните, в които са извършили грях. Но този проникващ страх в тях влива Всезнаещият, а не самият ден. Всички Божии дни са чисти и невинни.

Мир на тебе и радост от Господа.