35979.p Всемирното Православие - АРХИЕПИСКОП СЕРАФИМ (СОБОЛЕВ):  СЛОВО ПО ПОВОД САМОУБИЙСТВОТО НА УЧЕНИКА ОТ V КЛАС АЛЕКСАНДЪР КРАСНОВСловото е произнесено пред учениците на Руската гимназия „Въздвижение на Св. Кръст Господен” в гр. Пещера през юни, 1929 г.

Възлюбени в Христа деца мои. Много скърбя заради нещастието, което се случи сред вас. Ученик на двадесет и една години сложи край на живота си чрез самоубийство. Извършено е съзнателно едно от най-големите престъпления. Както се вижда от показанията на директора на гимназията, оставените от самоубиеца писма, отворени от прокурора, не дават никакви обяснения на неговата постъпка.

 

Следва да направим извода, че той е извършил този голям смъртен грях или по силата на някакви неизвестни за нас обстоятелства, или заради слабия си успех, поради който не е успял да премине в по-горния клас.

Но каквито и да са били причините, предизвикали това престъпление, самоубиецът няма никакво оправдание. Той е забравил Бога, отхвърлил е действащия над него Божествен промисъл, който се грижи дори и за малките птички (Мат. 10:29). Нима той не е знаел какви велики обещания са ни дадени от Господа, Който казва на всеки от нас: „Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас” (Йоан 14:18), „Аз съм с вас през всички дни до свършека на света” (Мат. 28:20). Заради нас Господ е пролял Своята кръв на кръста и е отдал изцяло Себе Си за нашето изкупление и спасение. Как може Той да ни изостави в трудни и прескръбни обстоятелства? Той, Милосърдният, никога няма да ни изостави, стига само да прострем към Него своите безпомощни ръце. Когато блудният син осъзнал своето престъпление, станал и тръгнал към своя баща, но нима неговият отец се е отвърнал? Не, той посрещнал своя син, хвърлил се на шията му и излял цялата своя бащина ласка и любов. Така и Господ като любещ Баща никога няма да се отвърне от нас, а най-вече когато ни е много трудно. „Ще забрави ли жена кърмачето си, не ще пожали ли сина на утробата си? Но, ако би и забравила тя, Аз няма да те забравя” (Ис. 49:15).

Мили мои деца, не Господ нас изоставя, а ни е изоставяме своя Спасител по силата на нашата гордост, злоба и преданост на жестоки чувства и страсти. Ето главната причина, тласкаща към самоубийство, което ни обрича на временна и вечна погибел.

Затова ви умолявам, мои възлюбен деца, нито за миг в своя живот да не забравяте Бога, да не Го изоставяте, винаги православно, както учи Светата Църква, да вярвате в Него, винаги горещо да Му се молите, винаги да живеете богоугодно, чрез изпълнение на Неговите божествени заповеди, за да се изпълнят над вас Неговите думи: „Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми... за да пребъде Моята радост във вас и радостта ви да бъде пълна” (Йоан 15: 10-11). Тогава не ще бъдат за вас страшни никакви нещастия, никакви беди и напасти, а за вас ще се отнесат напълно думите на ап. Павел: „Както изобилстват в нас Христовите страдания, тъй изобилва и нашата утеха чрез Христа” (2 Кор 1:5).

Ако вие ме послушате и изпълните сърцата си веднъж завинаги със спасителна решимост да бъдете с Бога, то несъмнено ще изпълните и следващата ми молба: усърдно ви моля открито да осъдите самоубийството като чудовищно престъпление, нямащо никакво оправдание, като престъпление, което позори името на православния християнин и името на нашата скъпа гимназия. Със самото си наименование тя ви призовава към кръстоносния път на християнския живот, за да страдате на земята в единение с Христа и заедно с Него да блаженствате на небесата, в Неговото неизказано Царство.

Това осъждане за вас ще бъде спасително и ще послужи не само на вас, но за благо и на други, тъй като ще снеме ореола на рицарство и нимба на мъченичество от самоубийството в очите на непросветените хора и ще засвидетелства, че самоубийството не е нищо друго, освен позорно, престъпно и дяволско деяние.

Колкото до самоубиеца, чиято душа сега се мъчи в ада заедно с бесовете и страшните престъпници, аз ви разрешавам да се молите в частните си молитви. Да му изпрати Господ по силата на вашите молитви облекчение в адските му мъки.


Поверявам ви, мои мили дечица, на спасителния промисъл на истинския Бог, нашия Господ Иисус Христос и призовавам върху вас Божието благословение, което да пребъдва през всички дни на вашия живот. Амин.

 

 

 

 

Снимка: www.pravoslavie.ru