Автор:  

Прот. Иаков Михайличенко

Източник: Православна младеж 

 

“Защото ви дадох пример, да правите и вие същото, каквото Аз ви направих” /Иоан 13:15/.

 

 Братя и сестри!

На Тайната вечеря Господ Иисус Христос установил великото Евхаристийно Тайнство и Неговите ученици за първи път вкусили Тялото и Кръвта Христови.

Знаменателно е, че преди да извърши това Тайнство, Спасителят умил нозете на Своите ученици и им казал:”Ако, Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму. Защото ви дадох пример, да правите и вие същото, каквото Аз ви направих”/Иоан 13:14-15/......продължение