Тропар, глас 3: Отче Антоние, подражавайки по нрав на ревнителя пророк Илия и следвайки правия път на Йоана Кръстителя, ти си станал жител на пустинята и си затвърдил с молитвите си вселената, затова моли Христа Бога да се спасят нашите души! 
   Припев: Преподобни отче Антоние, моли Бога за нас! 
   1.1. Насочен към вечния живот и безсмъртието и наситен с трислънчевата светлина, просветен от благодатта, отче преподобни, помоли се за моята помрачена душа, за да мога достойно да те възпея! 
   Припев: Преподобни отче Антоние, моли Бога за нас! 
   1.2. Още млад по възраст, предприел новия път на добродетелта, ти си тръгнал безпрепятствено към него, покорен на новия закон на Спасителя и си следвал заповедите на Светото Евангелие! 
   Припев: Преподобни отче Антоние, моли Бога за нас! 
   1.3. Мъдри и блажени отче, озарен от трислънчевата светлина, ти си разкъсал безумната свирепост на демоните, риканията на зверовете и раните на болестите! 
   Припев: Преподобни отче Антоние, моли Бога за нас!

 

   Богородичен: Божия Майко, ти имаш дръзновение пред Родилия се от тебе. Не преставай да се молиш на Единородното Слово, събезначалния Отец и еднаквия по Дух Светий за нас, Богородице, както те славим! 
   Припев: Преподобни отче Антоние, моли Бога за нас! 
   2.1. Твърд в мисълта и укрепен с търпение, ти си обезсилил пламъка на страстите. Така ти, отче Антоние, си се облякъл в светлата дреха на чистотата и ризата на спасението! 
   Припев: Преподобни отче Атоние, моли Бога за нас! 
   2.2. Понеже си имал най-силен помощник в борбата, ти си отхвърлил смелите опити на сатаната, който се преструвал в образ на звяр, за да те изкуси! 
   Припев: Преподобни отче Антоние, моли Бога за нас! 
   2.3. Чрез въздържание си изобличил началника на тъмнината и властта и си смел победител, Антоние - ти си слава на въздържателите и хвала на монасите! 
   Припев: Пресветая Богородице, спаси нас! 
   Богородичен:
 Чиста Богородице, издигни умъртвения ми ум чрез живото действие на Явилия се чрез тебе в света Господ и ме упъти в живота, защото ти единствена си разбила вратата на смъртта! 

Е К Т Е Н И Я 

   Седален: Свързал душата си с Христовата Любов, намразил всичко земно, си се заселил в пустините и планините. Понеже си вкусил от дървото на разума, просиял си ангелски от незалязващата светлина. Така си надвил мрака на плътта и си прогонил тъмнината на демоните. Отче Антоние, моли Христа Бога да дари прошка на греховете на тези, които честват твоята свята памет! 

Е В А Н Г Е Л И Е 

   Слава на Отца и Сина и Светия Дух: По молитвите на светителя Антоний, Милостиви Господи, очисти многото наши прегрешения! 
   И сега и всякога и во веки веков. Амин!: По молитвите на Твоята Пречиста Майка, Милостиви Господи, очисти многото наши прегрешения! 
Помилвай ме, Боже, по великата си милост, моля ти се, чуй и помилвай!: Преподобни отче, проповедта с твои назидания се разпростря по цялата вселена, затова ти си намерил на небето награда за трудовете си, погубил си демонските полкове и си достигнал до ангелските чинове, на чийто живот си ревнувал, живеейки непорочно. Понеже имаш дръзновение пред Христа Бога, изпроси мир на нашите души! 
   Припев: Преподобни отче Антоние, моли Бога за нас! 
   3.1. Всеблажени отче Антоние, настана твоят светъл празник, пълен с радост, пълен с духовно веселие, изпълнен с благодатта на Светия Дух, пълен с благоухание и просвета. И сега, като имаме за пример твоя постнически живот и тебе за законоположник, ние се радваме!

   Припев: Преподобни отче Антоние, моли Бога за нас! 
   3.2. Всечестни отче, не преставай да се молиш на Избавителя Бога да дари на тези, които извършват блогоговейно твоята света памет, прошка на греховете, Божествена закрила, спасение на душите, богати дарове и вечна радост! 
   Припев: Преподобни отче Антоние, моли Бога за нас! 
   3.3. Живял на земята като Ангел, ти си намерил равноангелска светлина, защото още тук си сияел като тях. Сега ти се радваш заедно с ангелите като божествен пророк, като венценосец-мъченик и като началник на монасите! 
   Припев: Пресветая Богородице, спаси нас! 
   Богородичен: Света Дево, ти си заченала в чистота Божието слово, Което създаде всичко в света и безпорочно си Го родила, затова ние те величаем с език и сърце като Богородица! 

М О Л И Т В А 


 
   Свети преподобни Антоние, ти си намерил Божията светлина в най-мрачната пещера, като гроба си обърнал в сияещ светилник. Чрез подвизи в мраз и зной, в дъжд и сняг, често без коричка хляб, чрез молитви и въздишки към Бога си достигнал такова съвършенство, че ангелите се чудели на твоя живот. Божията благодат така явно действала чрез тебе, че хиляди започнали да идват в пустинята и получават твоето благословение. Пустинята станала като град на ревнители за спасение. Ето, днес, чествайки твоята памет и ние се стичаме пред твоя сияен образ и те молим, помогни на тези Божии раби (имената) в техните нужди, успокой душите им, премахни тъгите им и им дарувай телесно здраве, като всички ни приведеш като добър пастир при Христа Бога, за да Го славим заедно с Отца и Светия Дух во веки веков. Амин!