__ Всемирното Православие - Свети Георги Победоносец  (6 май)  

 

МОЛИТВА

О, всехвални свети великомъчениче Георгие, погледни и на нас, молещите се пред твоя образ, и помогни на тези, които с твърда вяра и надежда пристъпват към твоето застъпничество пред човеколюбивия Бог. Тези Божии раби (имената) те знаят като непоколебим борец срещу всяко зло и защитник в нещастията. Твоята всесилна молитва е като лъч, който прорязва небесата и в миг достига до престола на Всевишния. Моли Го, блажени мъчениче, да дари на всички ни здраве на душите и телата. Да ни запази от всяко посегателство на врага, да ни изпрати мирен Ангел - пазител, който да ни наставлява по пътя на доброто и ни закриля от зли човеци. Да дари родината ни с изобилни плодове на земята и плодородие и напредък в скотовъдството. Да запази отечеството ни в мир и да дари победи на нашето войнство над всеки вътрешен и външен враг, да има мир на земята и в нашия народ единомислие.

Свети великомъчениче Георгие, боголюбивият народ те знае като бърз и навременен помощник. Тези раби сега, които търсят твоето застъпничество, са в голяма нужда и беда. Те са притеснени и измъчени. Както през земния си живот не си се уплашил от интригите и мъченията на нечестивите езичници срещу християните, и сега като добър воин защити тези раби. Ти си раздал имуществото си на бедните, за да облекчиш тяхната участ, погледни и сега на нас, които търсим твоята всесилна помощ. Ти си отишъл доброволно и без страх на неправеден съд и си изобличил царя за неговото безумно поклонение на идолите, помоли се на Бога и за нас, които сме застрашени от злото в света. Нека твоята постоянна закрила ни пази, за да преминем този земен живот без грехове и падения и с Божията милост да застанем от дясната страна на Всесветата Единосъщна Троица, за да  славословим заедно с тебе и всички светии Бога во веки веков. Амин!  

 

 

Тропар, глас 4: Като освободител на пленници и на бедни защитник, на немещните лекар, на царе поборник, победоносни великомъчениче Георги, моли Христа Бога да се спасят нашите души!

Припев: Свети великомъчениче Георгие, моли Бога за нас!

1.1. Мъчениче Христов, носител на венец, Георгие, ти, като предстоиш пред честния престол на Бога, Който владее над всички, с твоите молитви запази тези, които с топла вяра и любов търсят твоето застъпничество!

Припев: Свети великомъчениче Георгие, моли Бога за нас!

1.2. Свети Георги, Господ те постави като славно богатство между небесните съкровища и като чуден храбрец. Ти си бил благородно дело на Христа, изградено с мъченически подвизи!

Припев: Свети великомъчениче Георгие, моли Бога за нас!

1.3. Преблажени Георги, ти твърдо, търпеливо и доброволно си се насочил към подвизи. Като си преодолял свирепото войнство на мъчителите, станал си молитвеник за всички, които те търсят да им помагаш!

Припев: Свети великомъчениче Георгие, моли Бога за нас!

1.4. Свети великомъчениче Георгие, ти си преминал блажен живот, воден от Христа, чрез когото си се подвизавал до кръв. Моли да се спасят от всякакви беди тези, които те възпяват!

Припев: Пресветая Богородице, спаси нас!

Богородичен: Света Богородице, ти си била разумно небе, понеже си носила в утробата си небесното Божие Слово, Чрез Когото всичко стана - небето и земята и всичко, което е над тях. Затова моли с дръзновение да се спасят тези, които те възпяват!

Припев: Свети великомъчениче Георгие, моли Бога за нас!

2.1. Славни Георгие, сияещ с венеца на страданията, моли , блажени, Избавителя и Бога да се избавят от всяка нужда тези, които благочестиво те търсят за помощ!

Припев: Свети великомъчениче Георгие, моли Бога за нас!

2.2. Сияещ с богати духовни лъчи, премъдри Георгие, прогони мрачната тъга и мъглата на страданията от нас, които с вяра те прославяме!

Припев: Свети великомъчениче Георгие, моли Бога за нас!

2.3. Свети Георгий, утвърден с надежда и любов и ограден с вяра, укрепен с Христовата сила, ти си унищожил идолската измама!

Припев: Пресветая Богородице, спаси нас!

Богородичен: Пречиста Дево, ти си родила в плът Безплътния Господ, Който просвети вселената и преди всички твари беше събезначален на Отца. Затова ние, вярващите, те почитаме за Богородица!

ЕКТЕНИЯ

Седален: Свети мъчениче, чрез благочестие ти си проявил мъжество, унищожил си лъжата на нечестието и си презрял колебанието на врага. Разпален постоянно от желание по Бога, ти си изгасил безбожното сверепство. Затова си получил достойно възмездие и даряваш изцерение на тези, които пристъпват с вяра. Свети великомъчениче Георги, моли Христа Бога да дари прошка на греховете на празнуващите с любов твоята свята памет!

Слава  на Отца и Сина и Светия Дух и сега и всякога и во веки веков. Амин! Мъдри мъчениче, след като си раздал земното си богатство, облечен с бронята на честния Кръст, с това си посрамил лъжата на мъчителите. Прочее, чрез молитвите даваш божествени дарове и изцеления на тези, които просят. Страстотерпче Георгие, помоли се на Христа Бога да даде прошка на греховете на нас, които честваме твоята памет!

ЕВАНГЕЛИЕ 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух: По молитвите на свети великомъченика Георги, Милостиви Господи, очисти многото ни прегрешения!

И сега и всякога и во веки веков. Амин!: По молитвите на Света Богородица, Милостиви Господи, очисти многото наши прегрешения!

Помилуй ме, Боже по великата Си милост, моля Ти се, чуй и ме помилвай: Днес цялата вселена се просвещава от зарите на великомъченика и Христовата Църква, украсена с цветя, ти пее, свети Георги, Христов угодниче и топъл застъпниче, не преставай да се молиш за твоите раби!

Припев: Свети великомъчениче Георгие, моли Бога за нас!

3.1. Увенчани Георги, с твоите молитви укроти потока на лютите страдания и беди, смутните обстоятелства и падения от болести, лукавствата на демоните и злите замисли на лошите хора!

Припев: Свети великомъчениче Георгие, моли Бога за нас!

3.2. Блажени, с твоите молитви, осиян изцяло от Троическата Божия светлина, като непобедим мъченик, поборник на благочестието и богоувенчан победител, небесни жителю, спаси тези, които те почитат!

Припев: Свети великомъчениче Георгие, моли Бога за нас!

3.3. Украсен с венец и царска диадема и скиптър, облечен с багреница, ти, блажени Георгие, обагрен с кръв царстваш заедно с Царя на небесните сили!

Припев: Пресветая Богородице, спаси нас!

Богородичен: Дево Майко, ти си родила Родения от Отца, възсиял преди вековете и създал всичко видимо и невидимо, затова всички народи те възпяват като Богородица!