kiril_metodij_prav_ru Всемирното Православие - ПАРАКЛИС на св. св. Кирил и Методий (11 май)     Тропар, глас 4: Богомъдри Кириле и Методие, равноапостолни учители на славяните, молете Бога на всичко да утвърди в православие и единомислие всички славянски народи, да умири света и да спаси нашите души.

   Припев: Свети равноапостолни Кириле и Методие, молете Бога за нас!

   1.1. Преподобни Методие, след като си чул думите на Христа:

"Който иска да върви след Мене, да вземе кръста си и да ме последва", ти си нарамил монашеския кръст и си последвал Христа. Него моли да утвърди и нас, хладните, в Своята любов!

   Припев: Свети равноапастолни Кириле и Методие, молете Бога за нас! 

   1.2. Свети Кириле, Този, Който някога показа в сънно видение на патриарх Яков стълба, която води до небето, Той и на тебе в чуден сън дари още като дете - като най-красива девица - премъдростта. Тя, която пребъдва на Неговия престол, те утвърди в любовта на Всевишния!

   Слава на Отца и Сина и Светия Дух: Бог, Който създаде всичко от нищо, освети и вас, пречудни отци, още в майчина утроба за Свои избрани съсъди, за да понесете Неговото име сред народите. Прочее, като празнуваме вашата светла памет, молим ви, Кириле и Методие, утвърдете нашите разколебани умове в правилната вяра!
   И сега и всякога и во веки веков. Амин! Чиста Богородице, ти, която си дарила мир на света и си родила Началника на тишината, укроти вълните на нашите страсти и ни постави непоколебими на твърдинята на чистотата!

   Припев: Свети равноапостолни Кириле и Методие, молете Бога за нас!

 

   2.1. Ти, свети преподобни Методие, си цъфнал като ухаещ крин в пустинята, украсил си душата си с молитви, бдение и пости и си живял като ангел на земята, а сега съзерцаваш незалязващата Божия светлина и Бога, Който промишлява за света!

   Припев: Свети равноапостолни Кириле и Методие, молете Бога за нас!

   2.2.Свети Кириле, още в пустинята, когато си се молил на Бога, наложило се да бъдеш повикан в Цариград и ръкоположен за свещеник, за да покажеш спасителния път на човеците, да просвещаваш със светлината на евангелското учение и да принасяш за всички безкръвна жертва на Бога - незалязващата светлина и Промислител!

   Слава на Отца и Сина и Светия Дух: Богоносни Кириле, ти си бил кладенец на мъдрост, когато си бил изпратен от царя за спор при сарацините, които хулели пресветата Троица. Те не можаха с мътните води на скверното си учение да те потопят, защото си бил озарен свише с незалязващата Божия светлина!

   И сега и всякога и во веки веков. Амин!: О, окаяният аз, как не се плаша от страшното отсичане, макар да съм неплодно дърво! Но душо моя, побързай, ела при Богородица! Ако тя не се застъпи за тебе, не ще видиш Бога, Който е незалязваща светлина и Владетел на всичко в света!

 

Е К Т Е Н И Я

 

   Седален: Боговдъхновени Кириле, ти си оприличил Светата Единосъщна Троица на слънцето, казвайки: Бог Отец е подобен на слънчевия кръг, който е безконечен и няма начало. И както слънчевият кръг излиза от слънчевия лъч, та осветява поднебесните, така Синът се ражда от Бог Отец, като сияние на Отца и топлина, която оживотворява вселената, и се излива от същия кръг заедно с лъча, подобно и Светият Дух, Който изхожда от същия Отец. И ние, като внимаваме в твоето чудно учение, покланяме се на Света Троица и славим твоята памет!

 

Е В А Н Г Е Л И Е

 

    

   Слава на Отца и Сина и Светия Дух: По молитвите на равноапостолните Кирил и Методий, Милостиви Господи, очисти многото наши грехове!

   И сега и всякога и во веки веков. Амин!: По молитвите на Света Богородица, Милостиви Господи, очисти многото наши грехове!

   Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми: Елате вие, които празнувате да възпеем с похвални песни подобните на апостолите, одобрението на йерарсите, просветителите на славянските народи и топлите застъпници, като им кажем: Радвай се, Кириле - златна тръба на богословието, който си изяснил тайната на Света Троица с оприличаване на слънцето и с това си затворил хулещите уста на агаряните! Радвай се и ти, свети Методие, който си се подвизавал мъдро заедно с него, като си му помагал с молитви и знамения! Сега, всеблажени отци, не преставайте да се молите на Христа Бога за нас, които ви величаем с любов и вяра!

   Кондак: Да почетем светите двама наши просветители, които ни дариха Божествените писания, като ги направиха източник на богопознание, от които черпим богато и днес облажаваме ви, Кириле и Методие, стоящи пред престола на Всевишния и молещи се горещо за нашите души!

   Икос: Елате, вие вярващите, да възхвалим богоносните отци Кирил и Методий, просиялите с добродетели проповедници на благочестието, истински стълбове и основи на Църквата, тръби на Божествените Христови догми. Защото те прогониха от нас мрака на неверието чрез огъня на Светия Дух унищожиха нечестието на ересите, чрез превода на Свещеното Писание обърнаха славяните от дива в облагородена маслина и чрез Светото Кръщение ни доведоха до християнската вяра, а чрез многото чудеса напълниха цялата вселена. Затова те стоят като венценосци пред Вседържителя Бога. Нека им кажем: Божествени равноапостолни отци, молете се на Христа да дари на всички славянски племена твърдост в правата вяра и единомислие, да умири света и да спаси нашите души!

   Припев: Свети равноапостолни Кириле и Методие, молете Бога за нас!

   3.1. Всеславни Методие, кой може достойно да те възпее? Кой може да изброи, свети Кириле, твоите подвизи и труд, които си понесъл по апостолски за спасението на заблудените? Но ние ще ви величаем, научени от вас на родния език, като славим Всевишния Бог!

   Припев: Свети равноапостолни Кириле и Методие, молете Бога за нас!

   3.2. Блажени Кириле, когато наближил денят да завършиш вече своето дело, ти си получил откровение свише за кончината си, което си приел с радост и си запял:" Зарадва се моят дух, когато ми казаха да влезем в Божия дом!" Така с желание е преминала душата ти на небето, където заедно с небесните сили величаеш Единосъщната Троица!

   Слава на Отца и Сина и Светия Дух: Преподобни Методие, като епископ на Моравската Църква си проповядвал светата християнска вяра и си понесъл много трудове и подвизи, претърпял си много изпитания и изгнания. А сега заедно със свети Кирил се радвате на небето. Молете се за нас, като всегдашни застъпници и ходатаи, за да ви величаем!

   И сега и всякога и во веки веков. Амин!: Ти, която си по-високо от ангелите и по-славна от херувимите, омилостиви се над нас смирените чрез застъпничеството на св. св Кирил и Методий! Молим ти се, изведи ни от греховната дълбочина и избави ни от вечното осъждане, та заедно с тях да величаем тебе, Майката на светлината и Богородица - надежда на всички ни!

 

М О Л И Т В А

 

   Свети равноапостолни Кириле и Методие, уверени във вашето всемогъщо застъпничество за единоверните и еднокръвни братя и сестри, ние прекланяме глави днес пред вас и усърдно се молим. Вашите дела и подвизи са свързани с нас, вашата мисъл е била обърната постоянно към непросветените, но добродушни с широки сърца славяни. Заради тях вие денем и нощем сте се молили и работили. Славянската азбука е знакът на вашата любов. Чрез нея вие сте отворили очите на славянските народи за евангелската просвета, чрез нея сте научили нашия народ на добродетели, чрез нея сте обединили славянските племена, та винаги да радеят за мир, една мисъл, една вяра. Посветени в званието на пастири Христови, вие не сте оставили нито една овца от Христовото стадо да погине. За всекиго сте полагали душата си. Подобно на първовърховните апостоли, обременени от евангелска проповед, вие сте взели и свои помощници да ви помагат и широко до сеят Христовото учение. Пред вашето свято дело ние днес се прекланяме и знаем, че светият подвиг ви постави в небесните чертози да славословите троичния Бог и да бъдете постоянни наши застъпници и закрилници. Молим ви, свети Кириле и Методие, запазете нашето Отечество в мир и единство, обединете славянските народи  в единомислие, православие и миролюбие. Нека евангелското учение, което вие пръскахте с огнените си слова, се ширне навсякъде и облагородява нашите сърца. Прострете своята отеческа ръка над нашата младеж.  Помагайте на професори и учители, студенти и ученици да расте просветата в нашата страна, та Отечеството ни да се слави с добри човеколюбиви, справедливи, ученолюбиви граждани, които да изграждат добруването на народа ни и растежа на Православната Църква. Нека божествената премъдрост, с която вие сте били надарени, да се излее и върху тези ученици и студенти (имената), за да могат да възприемат преподаваните им науки (да издържат предстоящите им изпити), да израснат в послушание с добри обноски и примерен характер за слава на Бога и за утеха и радост на родителите им!

  Закриляйте и нас, които сега предстоим пред вашия свят образ. Тези Божии раби (имената) са като клонки от същото Божие лозе, в което вие сте работили. Помагайте ни в нашите нужди и ни пазете от злото в света, та с едно сърце и с една уста да славословим триединния Бог - Отца и Сина и Светия Дух. Амин!